TELVERDE
Centru admitere UVT
Admitere UCB – Facultatea de inginerie
,,Târgul de Oferte Educaţionale”- ediţia a XIX-a

Arhive

Articole Recente

În atenția absolvenților ciclului I de studii universitare de licență cu specializarea ”Sport și Performanță Motrică”

În cadrul concursului naţional de titularizare, sesiunea 2021, absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Sport şi Perfomanţă Motrică”, care îndeplinesc şi condiţiile de formare psihopedagogică, susţin proba scrisă după cum urmează: - pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de educaţie fizică şi sport...

Anunț privind extragerea comisiilor din Centrele de examen si Centrele Zonale de Evaluare la Examenul Național de Bacalaureat 2021

În atenția reprezentanților organizațiilor sindicale, ai organizațiilor de părinți, ai consiliului județean al elevilor și ai mass-media,          Referitor la Examenul național de bacalaureat , sesiunea iunie-iulie 2021 În conformitate cu  Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat, aprobată prin OMECTS nr....

Anunț de selecție în cadrul proiectului ”O șansă pentru viitor!” nr. 2019-EY-PICR-0002

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ (PROMOTOR PROIECT) anunță scoaterea la concurs în cadrul proiectului ”O șansă pentru viitor!” nr. 2019-EY-PICR-0002 a mai multe posturi, 4 posturi de formatori, în cadrul subactivitaților proiectului ”O șansă pentru viitor!”  pentru Februarie 2021- Ianuarie.2023. Anunt selectie formatori_2    ...

Spectacol artistic Rroma-Style

Spectacol artistic Rroma-Style

Inspectoratul Școlar Județean Gorj, vă invită să participați la spectacolul artistic ”Rroma-Style”, spectacol de cîntece și dansuri aparținând etniei rrome. Spectacolul va avea loc în data de 17 iunie 2021, începând cu ora 18.00, în municipiul Târgu-Jiu ”la groapă”.

Candidați înscriși la concursul național 2021

Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidatul care observă erori în datele afișate informează inspectoratul școlar, în scris, prin poștă electronică.