,,Târgul de Oferte Educaţionale”- ediţia a XIX-a
Inspectoratul Școlar Județean Gorj şi Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj organizează ,,Târgul de Oferte Educaţionale”- ediţia a XIX-a, în perioada 09-11 mai 2019.
Activităţile evenimentului ,,Târgul de Oferte Educaţionale” se vor desfăşura astfel:

  • În perioada 09-10 mai 2019 în centrele TOE organizate la nivelul unităţilor de învăţământ liceal din afara municipiului Tg-Jiu (vezi anexa 1);
  • În data de 11.05.2019 în incinta Shopping City Târgu Jiu, în intervalul orar 1200 -1800.

În cadrul acestui eveniment, într-un spaţiu adecvat amenajării standului de prezentare şi vizitării acestuia de către elevii de clasa a VIII-a din judeţul Gorj, unităţile de învăţământ liceal îşi vor prezenta ofertele educaţionale pentru anul şcolar 2019-2020, într-un mod cât mai original şi atractiv pentru vizitatori. Gazdele standului vor fi cadre didactice şi elevi de liceu, care vor desfăşura o serie de activități demonstrative, specifice meseriilor/ specializărilor/ calificărilor profesionale din oferta educațională a unităţii de învăţământ pe care o reprezintă. Coordonatorul activităţilor desfăşurate în cadrul Centrelor TOE va fi profesorul consilier şcolar sau coordonatorul de programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare, în unităţile de învăţământ liceal în care nu este normat un astfel de post.
Precizăm că Shopping City Tg-Jiu va asigura doar spaţiul necesar amenajării standurilor de prezentare, resursele materiale şi informaţionale vor fi pregătite de către fiecare unitate de învăţământ liceal (pliante, broşuri, bannere, masă, activităţile extraşcolare, performanţele obţinute de elevi în diverse concursuri şi competiţii etc).
<p align=”justify”>Amenajarea standului în interiorul Shopping City Târgu Jiu se va face în intervalul orar 1000-1200 . Deschiderea evenimentului va avea loc la ora 1200, iar cei interesaţi vor putea vizita standurile cu ofertele educaţionale până la ora 1800

Arhive

Articole Recente

Procedură mobilități internaționale

Prezenta procedură reprezintă un instrument care reglementează participarea la activitățile de mobilitate internațională derulate de cadrele didactice, elevii, personalul angajat din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Gorj/Inspectoratul Școlar Județean Gorj, precum și sprijinirea auditului și conducerii instituționale în...

Consfătuiri județene – disciplina Geografie

Consfătuirile județene ale profesorilor de geografie, vor avea loc în Amfiteatrul Colegiului Național „Spiru Haret” Târgu-Jiu, miercuri, 25 septembrie 2019, ora 9,00. La ședință, participă toate cadrele didactice care predau disciplina geografie din județul Gorj, în anul școlar 2019-2020.

Planificări geografie

În atenția profesorilor de geografie!   În anul școlar 2019-2020, pot fi folosite  planificările pentru gimnaziu și liceu,care vi le transmit alăturat. Fac precizarea, pentru gimnaziu, micile modificări apărute, sunt conform structurii care va fi cuprinsă și în ghidul proiectului CRED, structură ca va fi aceeași pentru toate disciplinele....

Consfătuiri județene educație timpurie

Consfătuirile județene ale cadrelor didactice din învățământul preșcolar, vor avea loc în Amfiteatrul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Tg-Jiu, joi,  12 septembrie 2019, ora 13,30. La ședință participă Consiliul Consultativ al disciplinei, metodiștii, responsabilii cercurilor pedagogice și comisiilor metodice, directorii unităților de...