TELVERDE
Centru admitere UVT
Admitere UCB – Facultatea de inginerie
,,Târgul de Oferte Educaţionale”- ediţia a XIX-a

Arhive

Articole Recente

Proba scrisă – etapa specială din cadrul Concursului pentru ocuprea funcțiilor vacante de director si director adjunct

În atenția candidaților, ale căror dosare au fost validate în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Gorj și care au depus solicitare de amânare potrivit art. 33, alin. (4) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului...

În atenția profesorilor de limba engleză

Twinkle Star has the pleasure of inviting you to join us in the second edition of SHINE - English Teaching Annual Conference which will take place in the online environment on the 7th of January 2022. The main topic this edition will cover is Innovations: Hacks For Teaching  Digital Natives We are hereby launching a call for papers to all ESOL ...

SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE DIDACTICA LIMBII ROMÂNE, 2021, EDIȚIA A XX-A. DOUĂ DECENII DE RECONFIGURĂRI ÎN DIDACTICA LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE. TABLOURI DE ANSAMBLU.

Asociația națională a profesorilor de Limba și literatura română ,,Ioana Em.Petrescu’’ organizează SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE DIDACTICA LIMBII ROMÂNE, 2021, EDIȚIA A XX-A. DOUĂ DECENII DE RECONFIGURĂRI ÎN DIDACTICA LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE. TABLOURI DE ANSAMBLU.     Din cauza pandemiei, simpozionul se va organiza on-line, iar termenul de...

Plata pentru inspecțiile de specialitate din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021

În baza prevederilor din Anexa nr.2 la OMEE nr.3988 din 15.06.2021, cadrul didactic metodist care a efectuat inspecții de specialitate (IS1 și IS2), în cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021, este remunerat cu 10,2 lei/oră/candidat (5 ore pentru fiecare inspecție și o oră pentru evaluarea portofoliului).
Drepturile bănești se achită în baza contractului civil de furnizare servicii pentru activități independente ocazionale, încheiat cu Inspectorul Școlar General.
Pentru efectuarea plăților, se vor depune la secretariatul I.S.J. Gorj, până vineri, 29.10.2021, următoarele documente:
-contractul civil semnat, în două exemplare;
-extras de cont curent cu IBAN-ul aferent, în care se va vira suma;
-adeverința de la unitatea de învățământ la care candidatul a susținut inspecția;
-copia delegației speciale, emisă de către I.S.J. Gorj, certificată pentru conformitate.

Anunț Concurs Național de Poezie ”Iulia Hașdeu” – ediția a XIX-a

Casa de Cultură ,, Ion Luca Caragiale’’a Municipiului Ploiești organizează, în perioada 18 octombrie-23 noiembrie 2021, cea de-a XIX-a ediție a Concursului Național de Poezie ,, Iulia Hașdeu’’-proiect cultural dedicat liceenilor (cursuri de zi) din România. Activitatea se desfășoară cu scopul de a descoperi și de a promova tinerii talentați , de...

Anunt contestatii proba scrisa Concurs ocupare functii vacante de director si director adjunct

ANUNȚ CONTESTAȚII Contestațiile pentru proba scrisă în cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pot fi depuse în perioada 15–17.10.2021, prin mijloace electronice la adresa de e-mail management@isjgorj.ro sau direct la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, după următorul program: – vineri, între orele...

În atenţia candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar – SESIUNEA 2021

Referitor la: organizarea, desfășurarea și evaluarea probei scrise a concursului pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitarde stat din județul Gorj Desfăşurarea probei scrise, pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat,...

Informare organizare ședință tragere la sorți a supraveghetorilor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

Tragerea la sorţi, în vederea selecţiei supraveghetorilor pentru proba scrisă din cadrul Concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, va avea loc în data de 14.10.2021, ora 14.00, în Sala de Sport  a Școlii Gimnaziale ”Voievod Litovoi” Tg.Jiu, fiind permis accesul...

Concurs ”Comic Strip 2021”

Centrul Cultural al Copiilor din Belgrad invită școlile și instituțiile relevante din România la competiția internațională de benzi desenate „Comic Strip 2021”, adresată copiilor și tinerilor cu varsta cuprinsă între 5 si 18 ani. Pentru detalii descărcați atașamentul : „Concurs”Comic Strip 2021”

Concurs de desene „Monumentele culturale din statele membre ale Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră sunt moștenirea noastră comună”

Concursul de desene „Monumentele culturale din statele membre ale Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră sunt moștenirea noastră comună” se adresează tinerilor cu vârsta de 16 - 17 ani care, prin participarea la acest concurs, au oportunitatea de a se informa despre originea numelui Mării Negre, localizarea geografică, limbile,...

MATERIAL E.F.S. 2021-2022

Regulament ONSS 2020 PROTOCOL si ANEXA BIOMOTRIC ORDIN-COMUN-ME-MS-21 Joc si miscare_clasa pregatitoare_clasele I si a II-a INSPECTIA SCOLARA Educatie fizica_clasele a IX-a - a XII-a 75-Educatie fizica si sport 30_Repere metodologice_educatie_fizica_0 54_Educatie fizica_CP_II_OMEN 27-Joc si miscare_clasele a III-a - a IV-a 26-Educatie...

Constituirea corpului de metodiști ai I.S.J. Gorj în anul școlar 2021-2022

În conformitate cu prevederile metodologiei de formare continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr.5561/2011 actualizat și în baza Notei MEd. nr.33207/21.09.2021, cadrele didactice care au făcut parte din corpul de metodiști în anul școlar 2020-2021 își pot menține calitatea de metodist în anul școlar curent. Pentru reconfirmarea profesorilor metodiști ai I.S.J. Gorj, selectați în anul școlar 2020-2021, evaluarea s-a realizat prin analiza documentelor transmise de către solicitanți (acordul pentru menținerea statutului de membru al corpului de metodiști ai I.S.J. Gorj, acordul directorului unității de învățământ, dovada activității didactice desfășurate în sistem blended learning sau online în ultimii 2 ani școlari și adeverința care atestă calificativul obținut în anul școlar 2020-2021), fiecărui inspector școlar care coordonează disciplina.