,,Târgul de Oferte Educaţionale”- ediţia a XIX-a

Inspectoratul Școlar Județean Gorj şi Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj organizează ,,Târgul de Oferte Educaţionale”- ediţia a XIX-a, în perioada 09-11 mai 2019.
Activităţile evenimentului ,,Târgul de Oferte Educaţionale” se vor desfăşura astfel:

  • În perioada 09-10 mai 2019 în centrele TOE organizate la nivelul unităţilor de învăţământ liceal din afara municipiului Tg-Jiu (vezi anexa 1);
  • În data de 11.05.2019 în incinta Shopping City Târgu Jiu, în intervalul orar 1200 -1800.

În cadrul acestui eveniment, într-un spaţiu adecvat amenajării standului de prezentare şi vizitării acestuia de către elevii de clasa a VIII-a din judeţul Gorj, unităţile de învăţământ liceal îşi vor prezenta ofertele educaţionale pentru anul şcolar 2019-2020, într-un mod cât mai original şi atractiv pentru vizitatori. Gazdele standului vor fi cadre didactice şi elevi de liceu, care vor desfăşura o serie de activități demonstrative, specifice meseriilor/ specializărilor/ calificărilor profesionale din oferta educațională a unităţii de învăţământ pe care o reprezintă. Coordonatorul activităţilor desfăşurate în cadrul Centrelor TOE va fi profesorul consilier şcolar sau coordonatorul de programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare, în unităţile de învăţământ liceal în care nu este normat un astfel de post.
Precizăm că Shopping City Tg-Jiu va asigura doar spaţiul necesar amenajării standurilor de prezentare, resursele materiale şi informaţionale vor fi pregătite de către fiecare unitate de învăţământ liceal (pliante, broşuri, bannere, masă, activităţile extraşcolare, performanţele obţinute de elevi în diverse concursuri şi competiţii etc).
<p align=”justify”>Amenajarea standului în interiorul Shopping City Târgu Jiu se va face în intervalul orar 1000-1200 . Deschiderea evenimentului va avea loc la ora 1200, iar cei interesaţi vor putea vizita standurile cu ofertele educaţionale până la ora 1800

Arhive

Articole Recente

Ghidul programului Erasmus+ pentru anul 2020

Ghidul programului ERASMUS+ 2020 este disponibil în format PDF și în versiune on-line, într-un format mai accesibil, care permite găsirea rapidă a informațiilor, accesând link-ul: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_ro?fbclid=IwAR2eCkEoxxrzOAVPDJyfpXO964yIHUJtdXxbh6fZGxJM_ai6VYhzOD7vO8U. Ghidul programului...

Concurs județean „Transparentă, Etică si Integritate”

Concursul județean „ Transparență, Etică și Integritate” organizat de Consiliul Județean Gorj, are ca obiectiv creșterea transparenței,  eticii și integrității în cadrul Unității Administrativ Teritoriale - Județul Gorj și al structurilor subordonate, prin proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție. Pentru detalii, descărcați...

Consultări publice CRED

Dragi co-echipieri CRED, Documentele Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național(A1.1) și  Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor(A1.2), elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, sunt supuse consultării și...

Platforme online destinate elevilor și profesorilor

Reprezentanța UE informează cu privire la actualizarea, de către Comisia Europeană, a două platforme online destinate  elevilor și profesorilor. Prima platformă, denumită Spațiul învățării (https://europa.eu/learning-corner/home_ro), include informații despre Uniunea Europeană, utile atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Astfel, tinerii pot...