În conformitate cu Art.20, alin (10) din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEC nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare: În cazul vacantării funcțiilor de director şi director adjunct din unitățile de învățământ, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului, prin decizia inspectorului școlar general, în baza avizului consiliului de administrație al inspectoratului școlar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.