Inspectoratul Școlar Județean Gorj, în calitate de beneficiar, anunță scoaterea la concurs în cadrul proiectului „EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri și adulți ID 136157 a unui număr de 159 posturi de experti, în cadrul subactivitaților proiectului ID 136157 pentru perioada Februarie 2022-Decembrie 2023.

           Obiectivul general al proiectului il reprezinta realizarea unor seturi de actiuni ce participa la obiectivele specifice ale programului „Masuri de educatie de tip a doua sansa”, O.S.6.4. – Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatie si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala si O.S.6.6. – Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive. Actiunile constau in activitati de imbunatatirea a competentelor pentru un numar de 516 persoane apartinand personalului didactic din invatamantul preuniversitar si a personalului de sprijin si didactic auxiliar, derulat  secvential pe o perioada de 30 de luni , derularea unei campanii de promovare a programului de tip „A doua sansa” pe o perioada de 35 de luni, derularea pe o perioada de 34 de luni a unui program de consiliere si orientare profesionala un numar de 600 de persoane implicate in programul de tip „A doua sansa”, precum si activitati extracurriculare de imbunatatire a competentelor pentru un numar de 150 de tineri si adulti precum si derularea pe o perioada de 34 de luni a unui program de tip „A doua sansa” (ADS) pentru un numar de 600 de tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie, precum si acordarea de sprijin in scopul sustinerii participarii acestora in cadrul programului.
Proiectul, prin setul de masuri previzionate, isi propune accelerarea procesului de incluziune a persoanelor vizate de activitatile specifice, precum si cresterea calitatii vietii prin educatie, grupul tinta fiind incurajat sa acumuleze un pachet compus din competente si abilitati de lucru necesare implicarii active in societate, eliminand astfel dezavantajele si disparitatile existente in ceea ce priveste accesarea unui loc de munca, diferenta intre veniturile populatiei comparativ la nivel de regiuni, cu preponderenta a persoanelor din medii defavorizate, totodata responsabilizand stakeholderii proiectului cu transferarea cunostintelor acumulate pe perioada participarii la activitati catre generatia urmatoare de tineri si adulti.

Dosarele se transmit in format electronic la adresa de email:
pocu136157@isjgorj.ro

01 Anunt selectie experti ISJGJ
09 Cerere inscriere la concurs ISJG
10 Declaratie disponibilitate ISJG

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI

Perioada Activitatea
17 Ianuarie – 02 Februarie 2022, ora 14:00 (15 zile) Transmiterea dosarelor in format electronic (pocu136157@isjgorj.ro)
03 Februarie 2022 Verificarea eligibilității administrative a dosarelor
04 Februarie 2022 Evaluarea dosarelor de candidatură. In situația în care la concurs s-a înscris o singura persoana comisia de concurs o poate declara admisa fără parcurgerea etapei interviului, în baza evaluării dosarului.
09 Februarie 2022 Participarea la interviu
10 Februarie 2022 Comunicarea rezultatelor
11 Februarie 2022 Depunerea contestațiilor
14 Februarie 2022 Publicarea rezultatelor finale