Loc de desfăşurare:ISJ Gorj, etaj 3, sala de ședințe, str. Victoriei, nr. 132-134, localitatea Tg-Jiu

Data:29 aprilie 2022, începând cu ora 09.30

Disciplina/postul: Matematică, Limba engleză, Mecanică, Limba și literatura română, TIC, Educatoare

Participanţii la şedinţa:

  • Se soluționează în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei:

(i) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 104 alin. (3) din Metodologie.