Repartizarea elevilor în săli la Olimpiada de limba şi literatura română, etapa judeţeană, 2019

Etapa județeană a Olimpiadei de limba si literatura română 2019 se va desfășura la Colegiul Naţional “Spiru Haret”din Tg-Jiu. Elevii vor fi prezenţi în săli până la ora 9,30 şi vor avea asupra lor carnetul de elev vizat sau cartea de identitate. Profesorii asistenţi vor fi prezenţi la ora 9,00.Profesorii evaluatori vor fi prezenţi la ora 14,00.
Deoarece numărul de participanţi este foarte mare(745 de elevi), solicităm doamnei/domnului director şi responsabilului comisiei metodice a profesorilor de limba si literatura română să acţioneze cu responsabilitate:
1.Veţi verifica macheta atașată şi veţi comunica în scris inspectorului de limba si literatura română orice neregulă (omiterea unui elev, erori de redactare etc.), până miercuri, 27.02.2019, ora 12,00.Veţi anunţa elevii care este sala in care vor susţine proba scrisă.
2.Conducerea fiecărei unităţi de învățământ va desemna ca profesor asistent câte un cadru didactic, de altă specializare decât limba si literatura română.Datele profesorului asistent (numele si prenumele, şcoala de proveniență, specializarea) vor fi transmise până miercuri, 27.02.2019,ora 12,00, pe adresa georgetacpopescu@gmail.com
3.Toti profesorii de limba si literatura română vor confirma in scris prezenţa ca evaluatori la această competiție.Veti transmite datele profesorilor evaluatori( numele şi prenumele, scoala de proveniență, clasele la care are elevi participanţi) până miercuri, 27.02.2019, ora 12,00, pe adresa georgetacpopescu@gmail.com Absenţa unui profesor de limba si literatura română de la evaluare va fi motivată în scris de către directorul unitătii de învățământ.
1551104984468_Repartizare elevi olimpiada judeteana

FESTIVALUL DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE „ANA BLANDIANA”,ediția a VIII-a

Inspectoratul Școlar Județean, Brăila, Liceul „Anghel Saligny”, Structura: Școala Gimnazială „C. Sandu-Aldea”, Asociația Culturală „Ars Poetica”, Muzeul Brăilei „Carol I”, Teatrul „Maria Filotti”, Liceul de Arte „Hariclea Darclee”, Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius”, Universitatea „Dunărea de Jos”- Facultatea de Litere, Galați, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Mureș, alături de alte instituții partenere din țară și din străinătate, vă invită să participați la a VIII-a ediție a FESTIVALULUI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE „ANA BLANDIANA”, cu tematica – Umbre de cuvinte, inclus în CAEN, 2019, Anexa 8, Domeniul Cultural-artistic; Literatură, poziția 65.

Regulament FAB-2019
Ana Blandiana – selectie poezii
Matei Visniec – selectie poezii
ANEXA 1 – fise de inscriere FAB 2019

Repartizarea elevilor în săli la Olimpiada de lingvistică „Solomon Marcus”-2019

Vă solicit să informați elevii care participă la această competiție care este sala în care vor susține proba scrisă și să le precizați:
Competiția va fi organizată pe două secțiuni:

-Secțiunea de EXERCIȚIU pentru elevii din clasele gimnaziale(categoria A de participanți din clasele V-VI și categoria B de participanți din claslel VII-VIII);

-Secțiunea de PERFORMANȚĂ pentru elevii din învățământul liceal(clasele IX-XII).

Proba scrisă va începe la ora 10 și va dura 3 ore.

Elevii vor primi foi distincte pentru fiecare subiect (cu colț închis) pe care vor redacta și rezolva fiecare subiect, încadrându-se în limita de spațiu impusă .Nciun Subiect (însoțit de rezolvare ) nu va depăși o foaie (recto-verso).

Evaluarea lucrărilor se va face de către cadre didactice universitare și cercetători de la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al.Rosetti” și de la Facultatea de Litere a Universității București, iar rezultatele vor fi comunicate în termen de 45 de zile de la desfășurarea etapei județene.

Elevii vor intra în săli până la ora 9,30 și vor avea asupra lor carnetul de elev/cartea de identitate.

Norma de reprezentare pentru etapa națională este următoarea:

-2 elevi de la ecțiunea de EXERCIȚIU (1 elev din clasele V-VI) și 1 elev din clasele VII-VIII);

-2 elevi de la secțiunea de PERFORMANȚĂ(2 elevi din clasele IX-XII)

Tabel repartizare sali

Olimpiada de lingvistică „Solomon Marcus”-2019(verificarea date participanți)

Pentru o bună organizare a Olimpiadei de lingvistică „Solomon Marcus” 2019, vă rugăm să verificați corectitudinea datelor înscrise în macheta atașată.
Orice problemă sesizată(erori de redactare, neregăsirea pe listele cu participanți etc.) va fi anunțată inspectorului școlar de specialitate (georgetacpopescu@gmail.com) până mâine, 13.02.2019,la ora 12,00.
Joi, 14.02.2019, vom posta pe site-ul IȘJ Gorj repartizarea elevilor în sălile de examen de la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Tg-Jiu.

Elevi-Lingvistica BUN