Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate – ETIC-ID 128215

  • Educația timpurie este esențială pentru a construi baze solide pentru viitor! Cu educația timpurie începe totul, iar educatorii sunt primele cadre didactice pe care le întâlnesc copiii.
  • Educația timpurie nu se referă doar la învățarea literelor și a cifrelor, ci și la dezvoltarea abilităților sociale, emoționale și creative. Trebuie să acordăm copiilor noștri timp și atenție, să îi încurajăm să exploreze ce îi înconjoară și să îi sprijinim în călătoria lor spre cunoaștere.
  • https://etic.tf/
  • ETIC – Surse de informare

Apel constituire comisii pentru omologare mijloace de învățământ

În conformitate cu Legea nr. 198/04.07.2023 privind Învățământul Preuniversitar, art. 115, alin. (2), lit. (ț) prin care se va demara o nouă metodologie cu privire la omologarea mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în învățământul preuniversitar,  este necesar să se constituie o bază de date cu cadre didactice de specialitate pe discipline/domenii de pregătire/activități educative/niveluri de învățământ.
În vederea constituirii comisiilor de asigurare a omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în învățământul preuniversitar pe discipline /domenii de pregătire/activități educative/niveluri de învățământ, vă rugăm să  transmiteți inspectorului școlar de specialitate disponibilitatea de a face parte din aceste comisii.

Anunț Erasmus Days

Și în 2023 se întâmplă #ErasmusDays, inițiativă emblematică prin care foștii, actualii și viitorii beneficiari Erasmus+ pot să împărtășească din experiențele lor de învățare, să inspire și se se facă vizibili pe harta europeană dedicată inițiativei.

În toate celelalte ediții anterioare, România a fost top 5 în ceea ce privește numărul de evenimente organizate la nivel global.

Timp de 6 zile, între 9 și 14 octombrie, putem cu toții să punem sub reflectoare programul, beneficiile participării în proiecte și rezultatele din acestea prin organizarea de întâlniri online sau offline, conferințe, flashmob, mese rotunde, etc.

Informații aici: https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/2305