Informații utile pentru părinți privind reînscrierea/ înscrierea copiilor in învățământul preșcolar pentru anul școlar 2022-2023

REÎNSCRIEREA  PREŞCOLARILOR  ÎN GRĂDINIȚE SE VA FACE ÎN PERIOADA 16.05.2021- 27.05.2021

ÎNSCRIEREA PREȘCOLARILOR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023 va debuta în data de 30 mai 2022

 Orarul reînscrierilor şi, respectiv, al înscrierilor va fi stabilit de fiecare unitate de învățământ în parte şi va fi afișat, la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia.