Concurs ocupare funcții vacante de conducere

Vă informăm că prin Nota nr. 32880/2021, Ministerul Educației a aprobat în sesiunea 2021 organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor categorii de funcții vacante de conducere:

  • director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, incluv din unitățile de învățământ special și centrele școlare pentru educație incluzivă;
  • director și director adjunct din cluburile sportive scolare;
  • director din cluburile copiilor;
  • director și director adjunct din palatele copiilor și Palatul Național al Copiilor.

Detalii privind organizarea și desfășurarea concursului se vor posta în secțiuninea dedicată pe site-ul ISJ Gorj.

 

Procedură operațională privind numirea directorilor și directorilor adjuncți prin detașare în interesul învățământului în anul școlar 2021-2022

În conformitate cu Art.20, alin (10) din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEC nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare: În cazul vacantării funcțiilor de director şi director adjunct din unitățile de învățământ, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului, prin decizia inspectorului școlar general, în baza avizului consiliului de administrație al inspectoratului școlar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.

Comunicat de presa Admitere liceu – repartizare computerizata

24 iulie 2021

Comunicat de presă

1501 absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost admiși în învăţământul liceal de stat (anul școlar 2021 – 2022) în prima etapă de repartizare computerizată.

Ministerul Educaţiei a publicat sâmbătă, 24 iulie, ora 10:00, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a (anul școlar 2021 – 2022).

Au fost repartizați 98,49 elevi (%) în învățământul liceal de stat din totalul elevilor cu opțiuni completate (1524): 905 candidați au fost repartizați la filiera teoretică, iar 596 candidați la filiera tehnologică.

În total, au fost completate 17475 de opțiuni, rezultând o medie de 11,64 opţiuni/elev.

 714 dintre elevii cu opțiuni completate au fost repartizați la prima opțiune.

  • 0 de candidați au fost admiși cu media generală 10.

Au fost admiși în etape anterioare repartizării computerizate:

  199 elevi la specializări vocaţionale;

 12  elevi în învăţământul militar;

14 elevi pe locurile speciale, rezervate candidaţilor de etnie romă;

12 elevi pe locurile elevilor cu CES;

– 0 elevi în învățământul special.

Alți   elevi s-au înscris pe locurile alocate rutelor de școlarizare în învățământul profesional.

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 25-28 iulie candidații repartizați în prima etapă vor transmite/depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși.

23 elevi nu au putut fi admiși în prima etapă, întrucât nu au completat suficiente opţiuni.

Aceștia vor intra în a doua etapă de repartizare computerizată și vor completa, în perioada 29 iulie – 5 august, opțiuni în fișele de înscriere alături de candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen (25 – 28 iulie) și de candidații care nu au participat în prima etapă de admitere. Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.

Repartizarea computerizată a acestor elevi va avea loc în data de 6 august, iar comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat se va face conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

În intervalul 9 – 11 august, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

În total, au rămas disponibile pentru etapa a doua 220 locuri.

Detalii suplimentare sunt incluse în dosarul de presă atașat.

24.07.2021_rezultate_admitere_computerizata_liceu_etapa I

Centre de admitere – Universitatea de Vest Timisoara

La fel ca în fiecare an, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) organizează centre de admitere în opt județe, în toate județele regiunii, pentru a veni în sprijinul candidaților la studii universitare.

Pentru a veni în sprijinul candidaților, Universitatea de Vest din Timișoara va organiza și în anul 2021 mai multe centre de admitere, atât la sediile UVT din municipiul Timișoara, cât și în mai multe județe din bazinul principal de selecție a studenților UVT: Arad, Alba, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Mehedinți. Acestea vor fi localizate în următoarele unități de învățământ:
· Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba-Iulia – bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 11;
· Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad – Calea Victoriei nr. 1-3;
· Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea – Calea Armatei Române nr. 1A;
· Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița – bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 7;
· Colegiul Național „Decebal” Deva – str. 1 Decembrie 1918 nr. 22;
· Colegiul Național „Gheorghe Țițeica” Drobeta-Turnu Severin – str. Crișan nr. 50;
· Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu – str. 1 Decembrie 1918 nr. 25.

Centrele județene de admitere vor fi deschise în următoarele perioade:
· 14 – 17 iulie 2021;
· 22 – 23 iulie 2021;
· 26 – 28 iulie 2021.

Intervalul orar în care candidații se pot prezenta la centrele județene de admitere este 9:00-16:00, de luni până vineri, respectiv 9:00-14:00, sâmbăta.

Deși procesul de înscriere pentru admiterea la studii universitare la UVT se desfășoară exclusiv online, toți studenții înmatriculați la UVT în urma procesului de admitere din acest an vor trebui să prezinte în original (sau copie legalizată), la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT, toate documentele încărcate pe platforma de admitere, în vederea certificării lor conform cu originalul de către operatorii UVT.
De asemenea, studenții înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat trebuie să predea în mod obligatoriu și diploma de bacalaureat sau diploma de finalizare a studiilor universitare de licență în original la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT, până cel târziu la confirmarea locului, conform calendarului procesului de admitere al facultății care organizează programul de studii universitare la care au fost admiși.
În perioadele, respectiv intervalele orare anterior menționate, candidații pot efectua, la centrele județene de admitere, atât înscrierea la studii universitare (depunerea dosarului pe platforma online), cât și certificarea documentelor conform cu originalul (scanarea acestora de către reprezentanții UVT) sau predarea documentelor în original, în funcție de calendarul de admitere al programului de studii pentru care optează.
La sediul Universității de Vest din Timișoara (bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod poștal 300223, jud. Timiș, România) sau la centrele județene de admitere, în condiții depline de siguranță și igienă, respectând toate normele de sănătate publică, candidații vor putea să completeze formularul de înscriere de pe platforma digitală de admitere, cu sprijinul operatorilor UVT, își vor putea certifica conform cu originalul documentele necesare pentru procesul de admitere, prezentând originalele acestora, prin scanarea lor de către un operator UVT, iar cei care vor ocupa un loc finanțat de la bugetul de stat vor putea preda diploma de bacalaureat sau diploma de finalizare a studiilor universitare de licență în original.
Punctele de înscriere și de preluare a documentelor de la sediul Universității de Vest din Timișoara (bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod poștal 300223, jud. Timiș, România) vor fi deschise în perioada 5-30 iulie 2021, în intervalul orar 08:00-16:00 (de luni până vineri), respectiv 08:00-14:00 (sâmbăta).
Rectorul UVT, Prof. Univ. Dr. Marilen Gabriel Pirtea: „Am parcurs o perioadă dificilă, cu restricții legate de pandemie, dar acum suntem nerăbdători să fim prezenți în principalele orașe ale regiunii, pentru ca să le punem la dispoziție candidaților toate informațiile de care vor avea nevoie și să le preluăm înscrierile, în centrele noastre de admitere. Universitatea de Vest din Timișoara nu este doar cea mai importantă universitate comprehensivă din vestul țării, ci, mai ales, este principalul centru urban al vestului, care le oferă studenților săi și avantajul de a intra în legătură cu mediul universitar din Europa, prin rețeaua universitară europeană din care UVT face parte. Rețeaua „UNITA – Universitas Montium”, din care UVT face parte, cuprinde șase universități din cinci țări de limbă latină, Italia, Franța, Spania, Portugalia și România. Înscrierea la UVT echivalează, din acest punct de vedere, cu câștigarea unor oportunități avansate de a deveni un tânăr român bine integrat în viața studențească europeană de azi. Vă așteptăm în centrele locale de înscriere pentru admiterea 2021.”

Informații despre întreg procesul de admitere la UVT și despre toate programele de studii universitare ofertate pot fi găsite pe site-ul https://admitere.uvt.ro/.

În atenția absolvenților ciclului I de studii universitare de licență cu specializarea ”Sport și Performanță Motrică”

În cadrul concursului naţional de titularizare, sesiunea 2021, absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Sport şi Perfomanţă Motrică”, care îndeplinesc şi condiţiile de formare psihopedagogică, susţin proba scrisă după cum urmează:
– pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de educaţie fizică şi sport (pregătire sportivă de specialitate) în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, la disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT – ANTRENORI, conform programei specifice pentru concurs aprobate prin OMECTS nr. 5620/2010;
– pentru ocuparea catedrelor de educaţie fizică şi sport (pregătire sportivă de specialitate) sau educaţie fizică şi sport (pregătire sportivă de specialitate) – pregătire teoretică sportivă în învăţământul vocaţional sportiv de nivel primar şi gimnazial, la disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, conform programei specifice pentru concurs aprobate prin OMECTS nr. 5620/2010.”

Extras Centralizator 2021
Programa_titu_A_Educatie_fizica