Concurs Judeţean Naşterea Domnului-Colinde, Ediţia a VII-a

Dragi colegi,

Organizăm cea de-a șapea ediţie a concursului de colinde ce va avea loc la Colegiul Economic Virgil Madgearu în data de 18 decembrie 2019.

Data limita de trimitere a fişei de inscriere este 16.12.2019.

Ora desfaşurării concursului pentru gimnaziu este 9.00, iar pentru liceu ora 13.00

Regulamentul proiectului educaţional: Regulament colinde

Fişa de înscriere: ANEXA Fisa-de-inscriere-la-concurs-de-colinde

PROGRAMATOR COLINDE 2019

Consfătuirile județene ale profesorilor de religie

Consfătuirile județene ale profesorilor de religie din județul Gorj vor avea loc în Amfiteatrul Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” Tg-Jiu, în data de 09 octombrie 2019, miercuri, ora 12.00.

Tematica întâlnirii de lucru este următoarea:

  • asigurarea aplicării corecte a noilor programe de gimnaziu pentru disciplina Religie și instruirea cu privire la aplicarea noilor programe de religie pentru clasa a VII-a;
  • diagnoza procesului educațional, la disciplina religie în anul școlar 2018-2019 pentru județul Gorj;
  • priorități ale educației pentru anul școlar 2019-2020;
  • cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ în anul școlar 2019-2020;
  • modificarea/adaptarea/elaborarea de regulamente-specifice și precizări privind olimpiadele si concursurile școlare în anul școlar 2019-2020;
  • diverse.

Întâlnirea se desfășoară cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Acad. Dr. Irineu Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitului Olteniei și în prezența D-rei  Prof. Dr. Mrejeru Marcela Inspector General IȘJ Gorj.

Comunicat al Comisiei Județene EN8-2019

În atenția

Reprezentanților organizațiilor sindicale, organizațiilor de parinți, consiliului județean al elevilor si mass-media,

Ref. la Examenul de Evaluare Națională, sesiunea 2019

In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Evaluare Națională la clasa a VIII-a, aprobată prin OMECTS nr. 4801/31.08.2010 și valabilă conform OMEN nr. 4813/29.08.2018 și pentru sesiunea 2019, vă invităm să luați parte la ședinta de constituire si instruire a comisiilor din unitătile  de învățămant desemnate Centre de Examen pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a în anul scolar 2018-2019 si din  Centrul Zonal de Evaluare.

În baza adresei MEN 33234/07.06.2019, înregistrată la ISJ Gorj cu nr. 11024 din 11.06.2019, Comisia județeană de organizare și desfășurare a examenului de Evaluare Națională la clasa a VIII-a a stabilit ca ședința de instruire a președinților, membrilor comisiilor (cu exceptia persoanei responsabile cu monitorizarea procesului de supraveghere audio-video) și a persoanelor de contact din cadrul  comisiilor din CE și CZE să se desfășoare vineri, 14.06.2019, ora 10.00  în amfiteatrul Colegiului Național ”Spiru Haret” Tg Jiu.

COMISIA JUDEȚEANĂ