Comunicat al Comisiei Județene EN8-2019

În atenția Reprezentanților organizațiilor sindicale, organizațiilor de parinți, consiliului județean al elevilor si mass-media, Ref. la Examenul de Evaluare Națională, sesiunea 2019 In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Metodologia de organizare și...