Etapa județeană a Olimpiadei de Informatică, 07.03.2020

Etapa județeană a Olimpiadei de Informatică se desfășoară în data de 7 martie 2020 la Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg Jiu (elevii din clasa a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a și a IX-a) și la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Tg Jiu (elevii din clasa a X-a, a XI-a și a XII-a)

Accesul elevilor în sălile de concurs este permis până la ora 8,30. Proba va începe la ora 9,00 și se va încheia la ora 12,00 pentru elevii de gimnaziu și la ora 13,00 pentru elevii de liceu.
Membrii comisiei se vor prezenta în centre până la ora 7,30, iar profesorii supraveghetori până la ora 8,00.
Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev/cartea de identitate.
Repartizarea elevilor în sălile de concurs se va afișa la avizierul unităților școlare în care se organizează olimpiada și pe site-ul inspectoratului școlar Gorj, isjgorj.ro