Olimpiada de matematică-faza locală și concursul Adolf Haimovici 2016

Olimpiada de matematică-faza locală și concursul Adolf Haimovici 2016 vor avea loc in 21.02.2016, la ora 9.    Prezența elevilor în centrele de concurs se va face până la ora 8.30(elevii să aibă asupra lor C.I, sau carnetul de elev).Durata concursului este de 2h la clasele V-VI si de 3h la clasele VII-XII.Profesorii asistenti vor fi prezenti in centre la ora 8, iar profesorii evaluatori la ora 12.30.