C.N.E.M.E.

Corpul Național al Experților în Management Educațional

Concurs selecție cadre didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 17-a

 • Contestațiile se depun în perioada 11 -15 ianuarie 2021
 • Lista rezultate seria 17 înainte de contestații
 • Admisi selecția online seria 17 Gorj
 • OMEC 6201_2020_calendar_CNEME_seria_17
 • Metodologie concurs corp experți în management educațional;
 • La  concursul  de selecție  pentru  dobândirea  calității  de membru  al corpului  național  de experți  în  management  educațional  poate  participa  orice  cadru didactic  care îndeplinește  cumulativ  următoarele  condiții:
  • a) face dovada acumulării a 60 de credite  transferabile  în  cadrul  unor  programe acreditate  de formare  in  domeniul  managementului  educațional;
  • b) este titular  în  învățământ  și are cel  puțin  gradul  didactic  II  sau titlul științific  de doctor;
  • c) a obținut calificativul „foarte  bine“  în  ultimii  4  ani  și nu   a fost  sancționat disciplinar  în  anul  școlar  curent;
  • d) nu a fost  lipsit  de dreptul  de a ocupa o  funcție  de conducere  sau  de îndrumare și control  în  învățământ  prin  hotărâre  judecătorească  definitivă  de condamnare penală;
  • e) nu a fost exclus,  conform  prevederilor    21,  din  Registrul  național  al experților  în  management  educațional.
  • Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cnme.edu.ro/inscriere/ 

   Atenție! Completarea formularului de selecție se face în perioada 21-27 decembrie 2020

Concurs selecție cadre didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 16-a

Concurs selecție cadre didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 15-a

Concurs selecție cadre didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 14-a

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursului, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului /Municipiului: GORJ În perioada SESIUNEA 2019, SERIA 1 (SERIA A 14-A), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

La  concursul  de selecție  pentru  dobândirea  calității  de membru  al corpului  național  de experți  în  management  educațional  poate  participa  orice  cadru didactic  care îndeplinește  cumulativ  următoarele  condiții:

 • a) face dovada acumulării a 60 de credite  transferabile  în  cadrul  unor  programe acreditate  de formare  in  domeniul  managementului  educațional;
 • b) este titular  în  învățământ  și are cel  puțin  gradul  didactic  II  sau titlul științific  de doctor;
 • c) a obținut calificativul „foarte  bine“  în  ultimii  4  ani  și nu   a fost  sancționat disciplinar  în  anul  școlar  curent;
 • d) nu a fost  lipsit  de dreptul  de a ocupa o  funcție  de conducere  sau  de îndrumare și control  în  învățământ  prin  hotărâre  judecătorească  definitivă  de condamnare penală;
 • e) nu a fost exclus,  conform  prevederilor    21,  din  Registrul  național  al experților  în  management  educațional.
 • Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cnme.edu.ro/inscriere/ 

 Atenție! Completarea formularului de selecție online se face în perioada 15-22 aprilie 2019

Concurs selecție cadre didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 13-a
 1. a) face dovada acumulării a 60 de credite  transferabile  în  cadrul  unor  programe acreditate  de formare  in  domeniul  managementului  educațional;
 2. b) este titular  în  învățământ  și are cel  puțin  gradul  didactic  II  sau titlul științific  de doctor;
 3. c) a obținut calificativul „foarte  bine“  în  ultimii  4  ani  și nu   a fost  sancționat disciplinar  în  anul  școlar  curent;
 4. d) nu a fost  lipsit  de dreptul  de a ocupa o  funcție  de conducere  sau  de îndrumare și control  în  învățământ  prin  hotărâre  judecătorească  definitivă  de condamnare penală;
 5. e) nu a fost exclus,  conform  prevederilor    21,  din  Registrul  național  al experților  în  management  educațional.
 6. OMEN nr. 3742 din 24.05.2018 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional seria13
 7. Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cnme.edu.ro/evaluare/  Atenție! Completarea formularului de selecție online se face în perioada 31.05-05.06 2018
 8. Listele cu candidații declarați admiși în urma introducerii informațiilor în formularul de selecție online vor fi afișate la sediul și pe site-ul I.S.J. Gorj ( https://isjgorj.ro/c-n-e-m-e/ ) și pe site-ul MEN (http://cneme.edu.ro)
 9. Numărul de locuri scoase la concurs: 200
 10. Instrucțiuni folosire aplicație online
 11. opis-expert-in-management
 12. Program depunere dosare CNEME seria 13
 13. Metodologie concurs corp experți în management educațional
 14. Cerere înscriere
Concurs selecție cadre didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 12-a
 • Adeverintele pot fi ridicare de la ISJ Gorj, compartimentul management
 • Rezultate finale candidati promovati Concurs CNEME-seria a 12-a
 • Eventualele contestații se depun în perioada 25-31 iulie 2017 la secretariatul ISJ Gorj.
 • Rezultate evaluare portofolii candidati, Concurs CNEME-seria a 12-a
 • program depunere portofolii: 10-14 iulie 2017, în intervalul orar 12.00-14.00 și 17 iulie 2017, în intervalul 12.00-16.00;
 • Cerere_inscriere_seria_12
 • Lista candidatilor admisi la selectia online – seria a 12-a
 • Numărul de locuri scoase la concurs: 204.
 • Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cnme.edu.ro/înscriere/  Atenție! Completarea formularului de selecție online se face în perioada 05 – 09 iulie 2017
 • Listele cu candidații declarați admiși în urma introducerii informațiilor în formularul de selecție online vor fi afișate la sediul și pe site-ul I.S.J. Gorj (https://isjgorj.ro/c-n-e-m-e/) și pe site-ul MENCS (http://cneme.edu.ro)
 • Condiții de înscriere la concurs
  La  concursul  de selecție  pentru  dobândirea  calităţii  de membru  al corpului  național  de experți  în  management  educațional  poate  participa  orice  cadru didactic  care îndeplinește  cumulativ  următoarele  condiții:

  1. a) face dovada acumulării a 60 de credite  transferabile  în  cadrul  unor  programe acreditate  de formare  in  domeniul  managementului  educațional;
  2. b) este titular  în  învățământ  și are cel  puțin  gradul  didactic  II  sau titlul științific  de doctor;
  3. c) a obținut calificativul „foarte  bine“  în  ultimii  4  ani  și nu   a fost  sancționat disciplinar  în  anul  școlar  curent;
  4. d) nu a fost  lipsit  de dreptul  de a ocupa o  funcție  de conducere  sau  de îndrumare și control  în  învățământ  prin  hotărâre  judecătorească  definitivă  de condamnare penală;
  5. e) nu a fost exclus,  conform  prevederilor    21,  din  Registrul  național  al experților  în  management  educațional.
 • Ordin privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți in management educational, seria a 12-a
 • Adresa C.N.E.M.E. seria a 12-a
Concurs selecție cadre didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 11-a
Concurs selecție cadre didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 10-a
Concurs selecție cadre didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 9-a
Concurs selecție cadre didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 8-a

Cerere înscriere
Declarație pe propria răspundere

     • Metodologia de concurs:

OMECTS 5549/6.10.2011
Metodologie anexa OMECTS 5549/6.10.2011

     • Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online:

Instructiuni privind utilizarea aplicatiei online
http://cneme.edu.ro/înscriere/

     • Locul unde vor fi afișate listele cu candidații declarați admiși în urma introducerii informațiilor în formularul de selecție online:

La avizierul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj
Pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj –https://isjgorj.ro/c-n-e-m-e/
Pe site-ul http://cneme.edu.ro/inscriere.
====================================================================

Concurs selecție cadre didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 7-a

==================================================================

Concurs selecție cadre didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 6-a
Concurs selecție cadre didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 5-a

—————————————————————————————————————————————————–

     1. În perioada 20-27 februarie 2013, candidații se înregistrează utilizând formularul disponibil la adresa http://cneme.edu.ro/inscriere/. Rezultatul procesului de selecție online se comunică candidatului automat de către sistem odată cu trimiterea formularului de înregistrare, conform art. 2 și art. 4 lit. a) din Metodologie.
     2. Dacă rezultatul este „respins”, atunci candidatul are posibilitatea să repete procesul de înregistrare de câte ori dorește, în perioada prevăzută pentru înscrierea online.
     3. Dacă rezultatul este „admis”, candidatul este înscris în baza de date aferentă etapei de evaluare a portofoliilor de către inspectoratul școlar.
     4. În data de 27 februarie 2013 se va publica automat lista candidaților admiși în această etapă, cu posibilitatea de filtrare după județ.
     5. Depunerea dosarelor candidaților admiși în urma selecției online se depun la secretariatul I.S.J. Gorj în perioada 28 februarie-1 martie 2013, în intervalul orar 12.00-14.00.
Legislație – Corpul Național al Experților în Management Educațional

NOU! Calendarul desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, sesiunea 2013, seria 1, aprobat prin OMEN nr. 3179 din 13.02.2013
Ordin M.E.N. nr. 3179/2013 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, sesiunea 2013.
METODOLOGIE privind organizarea şi desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional – ANEXA 1 la OMECTS nr. 5549/6.10.2011

Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 3-a, aprobat prin OMECTS nr. 4969 din 02.08.2012

Ordin nr. 4838/27.07.2012 privind modificarea și completarea OMECTS nr. 5549/06.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a, aprobat prin OMECTS nr. 4171 din 24.05.2012

ORDIN nr. 3450/05.03.2012 privind modificarea Anexei 1 a OMECTS nr. 3295/21.02.2012 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

Calendarul desfăşurării concursului de selecţiei a cadrelor didactice pentru constituirea corpul naţional de experţi în management educațional – Anexa nr. 1 la OMECTS nr. 3450/05.03.2012

ORDIN nr. 3295/21.02.2012 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educational

Calendarul desfăşurării concursului de selecţiei a cadrelor didactice pentru constituirea corpul naţional de experţi în management educațional – Anexa nr. 1 la OMECTS nr. 3295/21.02.2012

ORDIN nr. 5549/6.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

=============================================================
REZULTATE CONCURS
Serii 2012 Seria 1 Seria 2 Seria 3
Serii 2013 Seria 4 Seria 5
Serii 2014 Seria 6
Registrul Naţional al Experţilor în Management Educaţional
=============================================================