Procedură mobilități internaționale

Prezenta procedură reprezintă un instrument care reglementează participarea la activitățile de mobilitate internațională derulate de cadrele didactice, elevii, personalul angajat din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Gorj/Inspectoratul Școlar Județean Gorj, precum și sprijinirea auditului și conducerii instituționale în stabilirea responsabilităților unităților de învățământ/ cadrelor didactice participante la proiectele educaționale. Anexele prevăzute în procedură se regăsesc și în format editabil.

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
procedura-mobilități-internaționale.pdf

Consfătuiri județene – disciplina Geografie

Consfătuirile județene ale profesorilor de geografie, vor avea loc în Amfiteatrul Colegiului Național „Spiru Haret” Târgu-Jiu, miercuri, 25 septembrie 2019, ora 9,00. La ședință, participă toate cadrele didactice care predau disciplina geografie din județul Gorj, în anul școlar 2019-2020.

Planificări geografie

În atenția profesorilor de geografie!
  În anul școlar 2019-2020, pot fi folosite  planificările pentru gimnaziu și liceu,care vi le transmit alăturat. Fac precizarea, pentru gimnaziu, micile modificări apărute, sunt conform structurii care va fi cuprinsă și în ghidul proiectului CRED, structură ca va fi aceeași pentru toate disciplinele.