Proba scrisă – etapa specială din cadrul Concursului pentru ocuprea funcțiilor vacante de director si director adjunct

În atenția candidaților, ale căror dosare au fost validate în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Gorj și care au depus solicitare de amânare potrivit art. 33, alin. (4) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.E. nr. 4597 din 6 august 2021, cu modificările și completările ulterioare

Vă facem cunoscut faptul că centrul special pentru desfășurarea probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Gorj, a fost stabilit la Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Târgu-Jiu, str. Victoriei, Nr. 132.⁷
Proba scrisă se desfășoară în data de 28.10.2021, începând cu ora 10,00.
Accesul candidaților în sală se face în intervalul orar 9,00-9,30, pe baza actului de identitate valid.

Mult succes!

Comisia de organizare,

Anunt contestatii proba scrisa Concurs ocupare functii vacante de director si director adjunct

ANUNȚ CONTESTAȚII

Contestațiile pentru proba scrisă în cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pot fi depuse în perioada 15–17.10.2021, prin mijloace electronice la adresa de e-mail management@isjgorj.ro sau direct la sediul
Inspectoratului Școlar Județean Gorj, după următorul program:
– vineri, între orele 16:00-18:00;
– sâmbătă, între orele 9:00-11:00;
– duminică, între orele 9:00-11:00.

Program reevaluare teste candidați: marti, 19.10.2021, orele: 9-11 la sediul ISJ Gorj, sala sedințe , etaj 3.

model cerere contestatie_Gorj

Președinte,
Inspector școlar general
Elena Dana CONSTANTINESCU

În atenţia candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar – SESIUNEA 2021

Referitor la: organizarea, desfășurarea și evaluarea probei scrise a concursului pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitarde stat din județul Gorj

Desfăşurarea probei scrise, pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, din județul Gorj, va avea loc în data de 15 octombrie 2021, conform calendarului publicat în Anexa la O.M.E. nr. 4597/2021.

Centrul special de concurs, desemnat în vederea desfăşurării probei scrise, este organizat la Școala Gimnazială ”Voievod Litovoi” Tg.Jiu. La nivelul centrului special, respectiv în sălile de concurs, candidații vor fi repartizați în ordine alfabetică. Accesul candidaților în săli se va realiza, pe baza buletinului/cărții de identitate, între orele 9.00 și 9.30.

Materialele documentare, mijloacele electronice, telefoanele mobile sau alte mijloace de comunicare ladistanță,gențile,poșetele etc.,vor fi depuse de candidati în sala de depozitare a obiectelor personale.

Proba scrisă va începe la ora 10.00 și va dura 120 de minute. Pentru completarea datelor proprii de identificare, precum și pentru marcarea răspunsurilor, pe foaia de concurs, candidații vor utiliza doar pix de culoare albastră sau neagră care nu șterge.

La finalul rezolvării testului standardizat, fiecare candidat va preda testul, foaia de concurs și ciornele responsabilului de sală, va semna în borderoul de predare-primire și va rămâne în sală pentru a participa la etapa de evaluare a lucrărilor scrise.

Informare organizare ședință tragere la sorți a supraveghetorilor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

Tragerea la sorţi, în vederea selecţiei supraveghetorilor pentru proba scrisă din cadrul Concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, va avea loc în data de 14.10.2021, ora 14.00, în Sala de Sport  a Școlii Gimnaziale ”Voievod Litovoi” Tg.Jiu, fiind permis accesul persoanelor desemnate ca observatori în baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Metodologie.