Concursul de desen ,,MAMA mea, MINUNEA mea”

Concursul de desen ,,MAMA mea, MINUNEA mea” este organizat de GORJEANUL SA – editor al cotidianului local ,,Gorjeanul” și urmărește: promovarea și susținerea tinerelor talente, stimularea creativității plastice a preșcolarilor și elevilor, dezvoltarea atitudinii pozitive privind mama, familia și comunitatea locală.

Pentru detalii descărcați atașamentul REGULAMENT DE PARTICIPARE

Curs de formare în cadrul Proiectului EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri și adulți”, POCU/665/6/23/136157 

Inspectoratul Școlar Județean Gorj, în calitate de beneficiar, a primit finanțare pentru derularea proiectului EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri și adulți, POCU/665/6/23/136157 privind îmbunătăţirea competentelor personalului didactic din învatamantul preuniversitar în vederea promovarii unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive pentru cursanţii înscrişi în cadrul Programului A doua Şansă”.  

Acţiunile constau în activităţi de îmbunătăţire a competenţelor pentru un numar de 516 cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi a personalului de sprijin şi didactic auxiliar, derulat  secvenţial pe o perioadă de 30 de luni. 

Activităţile de formare sunt planificate în Sesiunea nr. 1, Sesiunea nr. 2, Sesiunea nr. 3. 

INFORMAȚII DESPRE PROIECT 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta realizarea unor seturi de actiuni ce participa la obiectivele specifice ale programului „Masuri de educatie de tip a doua sansa”, O.S.6.4. – Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatie si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala si O.S.6.6. – Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive. Actiunile constau in activitati de imbunatatirea a competentelor pentru un numar de 516 persoane apartinand personalului didactic din invatamantul preuniversitar si a personalului de sprijin si didactic auxiliar, derulat  secvential pe o perioada de 30 de luni , derularea unei campanii de promovare a programului de tip „A doua sansa” pe o perioada de 35 de luni, derularea pe o perioada de 34 de luni a unui program de consiliere si orientare profesionala un numar de 600 de persoane implicate in programul de tip „A doua sansa”, precum si activitati extracurriculare de imbunatatire a competentelor pentru un numar de 150 de tineri si adulti precum si derularea pe o perioada de 34 de luni a unui program de tip “A doua sansa” (ADS) pentru un numar de 600 de tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie, precum si acordarea de sprijin in scopul sustinerii participarii acestora in cadrul programului.  

Proiectul, prin setul de masuri previzionate, isi propune accelerarea procesului de incluziune a persoanelor vizate de activitatile specifice, precum si cresterea calitatii vietii prin educatie, grupul tinta fiind incurajat sa acumuleze un pachet compus din competente si abilitati de lucru necesare implicarii active in societate, eliminand astfel dezavantajele si disparitatile existente in ceea ce priveste accesarea unui loc de munca, diferenta intre veniturile populatiei comparativ la nivel de regiuni, cu preponderenta a persoanelor din medii defavorizate, totodata responsabilizand stakeholderii proiectului cu transferarea cunostintelor acumulate pe perioada participarii la activitati catre generatia urmatoare de tineri si adulti. 

Grupul tinta al proiectului va fi format din doua categorii majore de persoane: 

  1. a) 516 persoane care fac parte din categoriile de personal didactic/ personal de sprijin carebeneficiazade programe de formare, provenit, in general din unitatile scolare parteneri asociati. 
  1. b) 600 de persoane beneficiare ale programului de „A DouaSansainmatriculate in general in unitatile scolare parteneri asociati. 

Dintre cele 600 de persoane beneficiare ale programului de „A Doua Sansa”, minimum 150 de persoane, respectiv 25% dintre copii/tineri/adulti apartin minoritatii roma. 

În vederea identificării grupului ţintă pentru derularea programului de formare profesională pe specificul programului, vă rugăm să informați cadrele didactice cu privire la derularea acestui proiect și în urma consultării acestora să transmiteți completată următoarea machetă, semnată și ștampilată pe adresa de email: pocu136157@isjgorj.ro  

Model tabel înregistrare grup ţintă program ” EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri și adulți, POCU/665/6/23/136157 

Unitatea şcolară  Numele  Prenumele  Specializarea  Gradul didactic  Tel. 
           

 Datele din machetă vor fi încărcate si în macheta postată la adresa: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vLcIp0xCwyIDYMoaeGkjkcsmy2HRxy0GP5hymMR63Wg/edit?usp=sharing  

Cadrele didactice interesate se pot inscrie direct in FORMULAR .

Dupî constituirea grupului tintă cadrele didactice înscrise vor fi repartizate pe grupe în vederea derulării programului de formare. Cursurile se vor desfășura in sistem online. Finanțarea cursului pentru toate cadrele didactice înscrise în program va fi asigurată din foduri ale proiectului EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri și adulți, POCU/665/6/23/136157 .

După finalizarea programului de formare cadrele didactice interesate pot lucra in cadrul proiectului în programele de tip ”A doua șansă” ce se vor derula în cadrul proiectului.