Anunț pentru elevii care au obținut rezultate școlare în domeniul astronomiei și astrofizicii

În perioada 25 septembrie-12 octombrie 2020, va avea loc Global e-COMPETITION on Astronomy&Astrophysics(GeCAA) care își propune să îndeplinească, în acest an, misiunea Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică (IOAA-2020) în contextul suspendării organizării olimpiadei internaționale din cauza pandemiei COVID-19.

Descărcați documente competiție

Selecție pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere din învățământul preuniversitar, rămase vacante/rezervate, prin detașare în interesul învățământului, pentru anul școlar 2020-2021

Ocuparea funcțiilor vacante de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Gorj, se va realiza conform prevederilor Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 3969/2017, a Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5259/12.11.2019.
PO DETASARE FUNCȚII VACANTE DIRECTOR_DIRECTOR ADJUNCT
Anexa 1 cerere inscriere
Anexa 2 grila evaluare
Anexa 3 acord detasare
Anexa 4 Calendar selecție
Functii vacante directori_directori adjuncti

Sesiunea de consolidare și testare a manualelor 3d pentru obținerea celor 5.000 de licențe 3d exclusive de la EDP

Ne aflăm la un pas de acordarea  GRATUITĂ a unui număr de  5.000 de licențe exclusive în România, care vă vor oferi accesul complet și personalizat la manualele 3D ale Editurii Didactice și Pedagogice. Licențele vă dau posibilitatea accesării a peste 1200 de animații 3D, în premieră în România, sute de videoclipuri educaționale, instrumente și jocuri educaționale în limba română.

Vă prezentăm mai jos calendarul pe care vă recomandăm să îl urmați:

10-15 august 2020

 • sesiune de consolidare a cunoștințelor dobândite în urma participării la webinar-ii și după folosirea platformelor MozaWeb. EDP vă pune la dispoziție următoarele resurse educative, pe care le puteți accesa de acasă în perioada menționată.
 • cursul de e-Learning: https://sites.google.com/view/manuale3dedp/home
 • sesiunea de întrebări și răspunsuri: https://youtu.be/G2SR6Xl7suk

20 august 2020

 • EDP organizează un test final online, la care sunt invitați participanții aflați în baza de date a Editurii Didactice și Pedagogice. Testul va putea fi completat în 24 de ore, accesând formularul „Google Forms” pe care îl vom pune la dispoziție participanților, în timp util.

27.08.2020

 • anunțarea câștigătorilor licențelor gratuite pentru școala unde activează, pentru cadrele didactice participante la webinar-ile gratuite Manuale 3D de la EDP. Profesorii vor intra în posesia licențelor prin intermediul școlilor de care aparțin. Distribuirea licențelor se va face de către Ministerul Educației și Cercetării.
  Cine poate obține o licență gratuită exclusivă 3D de la EDP?

Orice cadru didactic, care respectă cumulativ următoarele condiții:

 1. a) este cetățean român și predă într-o școală publică de pe teritoriul României;
 2. b) a participat la cel puțin unul dintre webinar-iile gratuite, organizate de Editura Didactică și Pedagogice, în perioada iunie – iulie 2020, și deține o adeverință de participare.
 3. c) este de acord că licența exclusivă 3D de la EDP aparține școlii de proveniență, unde activează.
 4. d) este de acord și respectă regulamentele EDP de concurs;
 5. e) a promovat testarea din data de 20.08.2020;
 6. f) unitatea de învățământ unde activează beneficiază de infrastructura tehnologică necesară, care permite utilizarea manualelor 3D ale Editurii Didactice și Pedagogice.
 7. g) este membru al comunității Manuale 3D de la EDP de pe Facebook.

Contestaţii C.N.E.M.E.

6-12 august 2020 – Depunerea contestațiilor în urma evaluării dosarelor respinse la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru Corpul Național de Experți în Management Educațional, seria a 16-a.

În conformitate cu prevederile art.13 din metodologia de concurs, contestațiile pot fi transmise și prin poștă electronică la adresa isjgorj@yahoo.com până la ora 16:30, în data de 12 august 2020, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică.