Anunț – ședință 20.08.2021

În data de 20.08.2021 are loc ședința comisiei județene de mobilitate (nu participă candidații) pentru soluționarea cererilor de detașare în interesul învățământului. Rezultatele detașărilor în interesul învățământului se vor afișa pe site-ul inspectoratului școlar în cursul aceleiași zile.

Cererile privind prelungirea contractului individual de muncă, în baza art. 63 (candidați cu def și notă minim 7,00 în 2019, 2020 sau 2017, 2018, 2019, 2020 pentru învățători) din Metodologie, se vor soluționa în ședința de ocupare din data de 23 august 2021, conform graficului afișat.

Comisia județeană de mobilitate

Candidați înscriși la concursul național 2021

CANDIDATI CONCURS 2021

CANDIDATI CONCURS 2021_ANG VIAB POST

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidatul care observă erori în datele afișate informează inspectoratul școlar, în scris, prin poștă electronică, la adresa titularizare2021@isjgorj.ro, în vederea corectării acestora, până la data de 16 iulie 2021.

Notă: Candidații înscriși la Concursul național nu susțin inspecții la clasă sau probe practice.

ANUNȚ – Concurs național 2021, Repartizare note 2015-2020, Detașare la cerere prin concurs specific

Anunt – inscriere la concurs 2021 – repartizare in baza notelor 2015-2020 – detasare la cerere prin concurs specific

Anunț – înscriere online

În perioada 11 – 17 mai 2021 se depun la centrul de înscriere de la Liceul Energetic Tg-Jiu – sala de sport (str. Aleea 23 August, nr. 11, localitatea Tg-Jiu) dosare pentru:

  • Participare la proba scrisă a concursului naţional 2021;
  • Înscriere în vederea repartizării pe baza notelor obţinute la concursurile naţionale din anii 2020, 2019, 2018 (minimum media 5.00 la ultima participare);
  • Înscriere în vederea repartizării pe baza notelor obţinute la concursurile naţionale din anii 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 (minimum media 7.00);
  • Înscriere pentru detaşare la cerere prin concurs specific titularilor (punctaj);

Program:

Marți, 11 mai 2021 – în intervalul orar 10,00 – 16,00

Miercuri, 12 mai 2021 – în intervalul orar 10,00 – 16,00

Joi, 13 mai 2021 – în intervalul orar 10,00 – 16,00

Vineri, 14 mai 2021 – în intervalul orar 10,00 – 14,00

Luni, 17 mai 2021 – în intervalul orar 10,00 – 16,00