Rezultate concurs național 2020, înainte de contestații

Note_concurs 2020

4–5 august 2020 – Înregistrarea contestaţiilor la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj:

  • În data de 4 august 2020 contestațiile se depun/transmit până la ora 21:00;
  • În data de 5 august 2020 contestațiile se depun/transmit până la ora 12:00

Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procură notarială în original.

Contestațiile pot fi transmise și prin poșta electronică, la adresa titularizare 2020@isjgorj.ro, până la ora 12:00, în data de 5 august 2020, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și copie după cartea/buletinul/adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică și prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar.

Pentru contestaţie se foloseşte modelul  – contestaţie – existent la secretariatul ISJ Gorj sau pe site