Anunț – ședință de repartizare 3 septembrie 2020

Nr. 15863/02.09.2020
ANUNŢ
ŞEDINŢE DE REPARTIZARE
la nivelul inspectoratului școlar, a posturilor didactice rămase neocupate, conform
prevederilor art. 94 alin. (7) și art. 96 alin. (3) din Metodologie
Data:
03 septembrie 2020, după următorul Program de desfășurare:
10.00 – 10.30 – EDUCATOARE
10.30 – 11.00 – ÎNVĂȚĂTORI
11.00 – 11.30 – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBI MODERNE
11.30 – 12.00 – ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
12.00 – 12.30 – MATEMATICĂ, FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE
12.30 – 13.00 – ISTORIE, GEOGRAFIE, DISCIPLINE SOCIO-UMANE
13.00 – 13.30 – RELIGIE ORTODOXĂ
13.30 – 14.00 – EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, ARTE
14.00 – 14.30 – INFORMATICĂ ȘI DISCIPLINE TEHNICE
Loc de desfăşurare:
Sala de sport de la Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Tg-Jiu
Strada Unirii, Nr. 27, tel. 0253 213 306
Cerinţe:
 Este permisă întrarea în sală numai a candidaţilor care pot ocupa posturile
didactice/catedre publicate;
 Candidaţii se prezintă la Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Tg-Jiu, în datele de
03.09.2020, cu 15 minute înainte de ora la care au fost programaţi;
 Candidaţii vor avea asupra lor documentul de identitate sau procură notarială în original şi
în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 874/2020 vor intra în
instituţie purtând masca de protecţie;
___________________________________________________________________
Strada Victoriei nr. 132 – 134
Tg – Jiu, cod 210234
Telefon : 0253‐227177
Fax : 0253‐224750
http://isj.gj.edu.ro, e‐mail : isjgorj@yahoo.com,
Str. General Berthelot nr. 28‐30, Sector 1, I
010168, București
Tel : +40 (0)21 405 57 06
Fax : +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro
 La intrarea în curtea Școlii Gimnaziale ”Constantin Săvoiu” Tg-Jiu se va face triaj
epidemiologic (măsurarea temperaturii corpului) şi se va face dezinfectarea obligatorie a
mâinilor;
 Candidaţii vor respecta marcajele care precizează circuitele separate de intrare în sala de
şedinţe, respectiv de ieşire din sala de şedinţe;
 În sala în care se desfăşoară şedinţa de repartizare se va respecta distanţarea fizică de
minim 2 m între persoane, conform marcajelor existente;

ANUNT sedinta 3 septembrie 2020

lista posturi_03.09.2020