Nota ARACIP

Prezenta NOTĂ are la bază publicarea recentă în Monitorul Oficial al României a trei acte normative cu impact major pentru unitățile de învățământ preuniversitar, precum și pentru colaborarea dintre ARACIP și inspectoratele școlare.

Pentru detalii, descărcați atașamentul …  Nota ARACIP