Olimpiada de Tehnologie a Informației

Etapa județeană a Olimpiadei de Tehnologie a Informației (OTI), se va desfășura sâmbătă, 14 mai 2022, după cum urmează:

  • clasele a 9-a și a 12-a, secțiunea TIC, la Colegiul Național „Spiru Haret” Tg-Jiu, iar proba se va desfășura  în intervalul orar 09:00-13:00
  • clasele a 10-a și a 11-a, secțiunea TIC, la Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Tg-Jiu, iar proba se va desfășura  în intervalul orar 09:00-13:00
  • elevii participanți la C#, vor avea centrul de concurs la Colegiul Național „Spiru Haret”, iar proba se va desfășura  în intervalul orar 09:00-13:00.

Elevii vor fi prezenți în sălile de concurs cel târziu la ora 8:30 și vor intra în săli pe baza carnetului de elev, vizat pe anul școlar în curs, sau a actului de identitate.

Profesorii implicați în organizarea olimpiadei vor fi prezenți în unitatea școlară la ora 7:00.

Contestațiile se vor depune la secretariatul unității școlare în care se desfășoară olimpiada, luni, 16 mai 2022, în intervalul orar 10:00-12:00

Regulamentul specific este atașat mai jos:  Regulament_specific_OTI_2022

 

Cercul metodic al profesorilor de religie din județul Gorj

Miercuri, 11 mai 2022, va avea loc Cercul metodic al profesorilor de religie din județul Gorj, la Mănăstirea Lainici.

Activitatea se va desfășura după următorul program:

  • Sfânta Liturghie începând cu ora 7.00;
  • Cuvânt de deschidere;
  • Referat: Anul omagial în Biserica Ortodoxă Română;
  • Prezentarea ofertei educaționale de la Seminarul Teologic Ortodox Craiova și Liceul Teologic Tg-Jiu pentru anul școlar 2022-2023;
  • Agapă.

 

Informații utile pentru părinți privind reînscrierea/ înscrierea copiilor in învățământul preșcolar pentru anul școlar 2022-2023

REÎNSCRIEREA  PREŞCOLARILOR  ÎN GRĂDINIȚE SE VA FACE ÎN PERIOADA 16.05.2021- 27.05.2021

ÎNSCRIEREA PREȘCOLARILOR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023 va debuta în data de 30 mai 2022

 Orarul reînscrierilor şi, respectiv, al înscrierilor va fi stabilit de fiecare unitate de învățământ în parte şi va fi afișat, la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia.