Actualizări ale Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ 2020

În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, Ministerul Educației și Cercetării a adoptat următoarele modificări și completări ale Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului de definitivat:

  • perioada concediului de maternitate, precum și perioada suspendării cursurilor ca urmare a declarării stării de urgență/alertă se consideră vechime la catedră pentru cadrele didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ;
  • în sesiunea 2020, structura examenului este următoarea:
  1. Etapa I – eliminatorie

a) susținerea a cel puțin unei inspecții de specialitate/recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat;

b) evaluarea portofoliului profesional.

  1. Etapa a II-a (finală): o probă scrisă

În anul școlar 2019-2020, candidații care nu au susținut prima inspecție de specialitate în cadrul examenului pot solicita inspectoratului școlar recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat. Solicitarea se transmite în scris inspectoratului școlar, până la data de 5 iunie 2020. Candidații vor preciza unitatea de învățământ în care a fost susținută inspecția, precum și nota obținută/calificativul obținut. Recunoașterea/echivalarea inspecției, la solicitarea candidaților, se realizează până la data de 12 iunie 2020.

Măsuri de prevenție/protecție în sălile de examen:

  • repartizarea în săli a candidaților care susțin examenul în sesiunea 2020 se face cu respectarea măsurilor de distanțare fizică;
  • într-o sală de examen, pot susține proba scrisă un număr de 10 candidați.

În sesiunea 2020 a examenului, nota obținută la examen se calculează după formula: ND=(2NI+NP+7NS)/10, unde:

* ND – nota de la definitivat

* NI – nota de la inspecție (respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecții de specialitate obținute de candidatul care a susținut ambele inspecții)

* NP – nota pentru portofoliu

NS – nota la proba scrisă (toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă).

Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).

Informații utile referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar, în anul școlar 2020-2021

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EVALUĂRII COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR _GORJ

CERERE PARINTE _ REPREZENTNAT LEGAL PENTRU EVALUAREA DEZVOLTARII COPILULUI

ANUNT ETAPA DE EVALUARE A DEZVOLTARII COPIILOR MAI – IUNIE 2020

PRECIZARI EVALUARE MAI-IUNIE 2020

Webinaire, 15 mai 2020 – In atenția profesorilor de limba franceză

L’Institut Français de Roumanie, en collaboration avec le Bureau d’Europe Centrale et Orientale de l’OIF, organise une troisième édition de son webinaire, intitulé “Evaluer les apprentissages à distance”, animé par la formatrice Emilie LEHR.

Il aura lieu le 15 mai à 16h00, heure de Bucarest.Ce webinaire, organisé en réaction à la crise actuelle, a vocation à fournir aux enseignants d’Europe Centrale et Orientale des pistes de travail ainsi que des outils pour l’évaluation en ligne des élèves, qui est un sujet d’actualité à l’approche du baccalauréat.

Il est intégralement gratuit, mais nécessite une inscription via le formulaire suivant : https://bit.ly/2zci2KS