Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate – ETIC-ID 128215

  • Educația timpurie este esențială pentru a construi baze solide pentru viitor! Cu educația timpurie începe totul, iar educatorii sunt primele cadre didactice pe care le întâlnesc copiii.
  • Educația timpurie nu se referă doar la învățarea literelor și a cifrelor, ci și la dezvoltarea abilităților sociale, emoționale și creative. Trebuie să acordăm copiilor noștri timp și atenție, să îi încurajăm să exploreze ce îi înconjoară și să îi sprijinim în călătoria lor spre cunoaștere.
  • https://etic.tf/
  • ETIC – Surse de informare

Reînscrierea și înscrierea antepreșcolarilor/preșcolarilor 2023

ÎN GRĂDINIȚE SE VA FACE ÎN PERIOADA 06.06.2023- 14.06.2023

ÎNSCRIEREA ANTEPREȘCOLARILOR/PREȘCOLARILOR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024 va debuta în data de 15.06.2023, prima etapa de depunere a dosarelor încheinându-se pe data de 30 iunie 2023.

Orarul reînscrierilor şi, respectiv, al înscrierilor va fi stabilit de fiecare unitate de învățământ în parte şi va fi afișat, la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia.

Calendar reinscriere_inscriere

Informații utile pentru părinți privind reînscrierea/ înscrierea copiilor in învățământul preșcolar pentru anul școlar 2022-2023

REÎNSCRIEREA  PREŞCOLARILOR  ÎN GRĂDINIȚE SE VA FACE ÎN PERIOADA 16.05.2022- 27.05.2022

ÎNSCRIEREA PREȘCOLARILOR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023 va debuta în data de 30 mai 2022

 Orarul reînscrierilor şi, respectiv, al înscrierilor va fi stabilit de fiecare unitate de învățământ în parte şi va fi afișat, la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia.

Program de pregătire a cadrelor didactice

Vă informăm că în perioada 11 – 13.03.2021 se vor desfășura pregătiri cu cadrele didactice de la aria curriculară educație timpurie, înscrise la susținerea examenelor naționale și a gradelor didactice, sesiunea 2022. Pregătirile se vor desfășura în sistem on-line.
Pentru detalii suplimentare, veți lua legătura cu doamna inspector școlar prof. Mîndruleanu Simona-Ionela.