Informații utile pentru părinți privind reînscrierea/ înscrierea copiilor in învățământul preșcolar pentru anul școlar 2022-2023

REÎNSCRIEREA  PREŞCOLARILOR  ÎN GRĂDINIȚE SE VA FACE ÎN PERIOADA 16.05.2021- 27.05.2021

ÎNSCRIEREA PREȘCOLARILOR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023 va debuta în data de 30 mai 2022

 Orarul reînscrierilor şi, respectiv, al înscrierilor va fi stabilit de fiecare unitate de învățământ în parte şi va fi afișat, la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia.

Program de pregătire a cadrelor didactice

Vă informăm că în perioada 11 – 13.03.2021 se vor desfășura pregătiri cu cadrele didactice de la aria curriculară educație timpurie, înscrise la susținerea examenelor naționale și a gradelor didactice, sesiunea 2022. Pregătirile se vor desfășura în sistem on-line.
Pentru detalii suplimentare, veți lua legătura cu doamna inspector școlar prof. Mîndruleanu Simona-Ionela.

Pregătirea cadrelor didactice pentru susținerea examenelor naționale – educație timpurie

Vă informăm că în perioada 07 – 09.05.2021 se vor desfășura pregătiri cu cadrele didactice de la aria curriculară educație timpurie înscrise la susținerea examenelor naționale și a gradelor didactice, sesiunea 2021. Pregătirile se vor desfășura în sistem on-line.

Pentru detalii suplimentare, veți lua legătura cu doamna inspector școlar prof. Mîndruleanu Simona.