Anunț Olimpiada Istorie – faza județeană

Urmare a hotărârii Consiliului Consultativ pentru disciplina Istorie din data de 02.03.2022, vă facem cunoscute următoarele:

  • Sâmbătă, 19 martie 2022, în intervalul orar 1000 – 1300, la Școala Gimnazială,, Constantin Brâncuși’’Tg-Jiu, se va desfășura etapa județeană a Olimpiadei de Istorie.
  • Elevii vor avea acces în sălile de concurs, având asupra lor documente de identitate (cartea de identitate sau carnetul de elev vizat pentru anul în curs), până la ora 9:30.
  • Profesorii evaluatori se vor prezenta la Centrul de evaluare, Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși’’ Tg-Jiu, sâmbătă, 19.03.2022 la ora 13:00.

Pentru etapa națională a Olimpiadei se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studio (5 locuri în total) fiecărui inspectorat școlar(IȘJ)  și pentru fiecare sector al Inspectoratului Școlar al Municipiului București ( 30 de locuri în total). Punctajul minim care trebuie să fie obținut la etapa județeană/sectoarelor municipiului București pentru a se califica la etapa națională este de 85 de puncta ( nota minima obținută  – 8,50).
Prin urmare, în anul școlar 2021-2022, la etapa națională a Olimpiadei de istorie, participarea elevilor se face în conformitate cu prevederile OME nr.3123/09.02.2022, respectiv, participă elevul clasat pe locul I ( premiul I) la etapa județeană/sectoarelor municipiului București, la disciplina istorie, la fiecare an de studiu ( VIII-XII/XIII).
Contestațiile se vor depune la secretariatul Școlii Gimnaziale ,, Constantin Brâncuși” Tg-Jiu, luni, 21 martie 2022, în intervalul orar 0800-1000. Termenul de analiză și răspuns la contestații nu poate depăși 72 de ore pentru etapa județeană.

Etapa județeană a Olimpiadei de istorie

Olimpiada de istorie, etapa județeană se va desfășura sâmbătă, 7 martie 2020, începând cu ora 10,00 la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu. Accesul elevilor în sălile de concurs este permis între orele 9,00-9,30, pe baza carnetului de elev/ actului de identitate. Stabilirea elevilor calificați la etapa națională se va realiza conform Regulamentului specific de organizare și desfășurare a olimpiadei de istorie, Nr.25102 /22.01.2019 .