Etapa județeană a Olimpiadei de istorie

Olimpiada de istorie, etapa județeană se va desfășura sâmbătă, 7 martie 2020, începând cu ora 10,00 la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu. Accesul elevilor în sălile de concurs este permis între orele 9,00-9,30, pe baza carnetului de elev/ actului de identitate. Stabilirea elevilor calificați la etapa națională se va realiza conform Regulamentului specific de organizare și desfășurare a olimpiadei de istorie, Nr.25102 /22.01.2019 .

Consfătuiri județene istorie și discipline socio-umane

Consfătuirile județene ale profesorilor de istorie și discipline socio-umane, vor avea loc în Amfiteatrul Colegiului Național „Spiru Haret” Târgu-Jiu, miercuri, 2 octombrie 2019, ora 9,00. La ședință, participă toate cadrele didactice care predau aceste discipline din județul Gorj, în anul școlar 2019-2020.