SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE DIDACTICA LIMBII ROMÂNE, 2021, EDIȚIA A XX-A. DOUĂ DECENII DE RECONFIGURĂRI ÎN DIDACTICA LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE. TABLOURI DE ANSAMBLU.

Asociația națională a profesorilor de Limba și literatura română ,,Ioana Em.Petrescu’’ organizează SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE DIDACTICA LIMBII ROMÂNE, 2021, EDIȚIA A XX-A. DOUĂ DECENII DE RECONFIGURĂRI ÎN DIDACTICA LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE. TABLOURI DE ANSAMBLU.

    Din cauza pandemiei, simpozionul se va organiza on-line, iar termenul de înscriere este 31 octombrie. Din dorința de a răspunde dorinței de perfecționare a profesorilor, se pot face înscrieri cu sau fără lucrare. Vor fi alături de colegii interesați profesori universitari de mare clasă: Adriana Babeți, Rodica Zafiu, IoanaTămăian, Ion Bogdan Lefter și Liviu Papadima.

 Organizatorii evenimentului vă așteaptă la un simpozion cu/pentru/despre Limba și literatura română.

 Detalii referitoare la simpozion și la activitatea asociației se regăsesc în link-urile atașate.

Anunț Concurs Național de Poezie ”Iulia Hașdeu” – ediția a XIX-a

Casa de Cultură ,, Ion Luca Caragiale’’a Municipiului Ploiești organizează, în perioada 18 octombrie-23 noiembrie 2021, cea de-a XIX-a ediție a Concursului Național de Poezie ,, Iulia Hașdeu’’-proiect cultural dedicat liceenilor (cursuri de zi) din România.

Activitatea se desfășoară cu scopul de a descoperi și de a promova tinerii talentați , de a le oferi șansa cunoașterii operei și personalității Iuliei Hașdeu, de a afla mai multe informații legate de istoria familiei Hașdeu.

În data de 23 noiembrie , la sediul ISJ Prahova, vor fi anunțate premiile acestei ediții.

Pentru înscrierea în concurs, se va trimite pe adresa de e-mail secretariat@casadecultură.ro , până cel târziu 18 noiembrie2021, fișa de înscriere completată și semnată, precum și minim 3(trei)- maxim 5(cinci) poezii, creație proprie, scrise în Times new roman , font 12, cu diacritice, la un rând, semnate.

Fișă de înscriere CONCURS IULIA HASDEU 2021
Regulament Iulia Hașdeu 2021
Iulia Hașdeu

Concursuri naționale organizate de Comitetul Olimpic și Sportiv Roman în parteneriat cu Ministerul Educației

Comitetul Olimpic și Sportiv Român-prin Academia Olimpică Română(A.O.R.)-desfășoară , împreună cu Ministerul Educației (M. E.), cea de-a XXI-a ediție a concursului național de literatură și jurnalism sportiv,,Un condei numit Fayr-Play’’și  cea de-a XXIX-a ediție a concursului național de literatură și jurnalism sportiv intitulat ,,Jocurile Olimpice în imaginația copiilor’’.

 Aceste două concursuri naționale sunt oportune, în contextul derulării celei de-a XXXII-a Olimpiade de la Tokyo. Jocurile Olimpice sunt cea mai mare competiție internațională multisport , care are loc o dată la patru ani.

   Termenele limită de transmitere a lucrărilor sunt:

-Concursul național de literatură și jurnalism sportiv,,Un Condei numit Fayr-Play’’, până la data limită de 22 octombrie 2021.

-Concursul național de arte plastice ,,Jocurile Olimpice în imaginația copiilor’’, până la data limită de 22 octombrie 2021.

   Lucrările care nu vor respecta condițiile regulamentare, (inclusiv coordonatele tematice referitoare la valorile olimpice:excelență, prietenie, respect) și nu vor avea atașat talonul de participare completat la toate rubricile nu vor putea fi admise în concurs. Anunțarea câștigătorilor pentru cele două concursuri naționale se va realiza online.

   Concursurile naționale de arte plastice, respectiv de literatură și jurnalism sportiv sunt organizate în parteneriat cu Ministerul Educației, conform Protocolului de colaborare nr. 1260 din 29.06. 2021, al cărui obiect constă în colaborarea între părți în vederea desfășurării activităților de performanță în învățământul pruniversitar, în perioada 2021-2024.

  Regulamentele și taloanele de participare se regăsesc în anexă.

  Lucrările vor fi expediate împreună cu talonul de participare completat și lipit pe spatele lucrării , la adresa: Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Bd. Mărăști, nr.20A, sector 1, cod 001468, București.

 Lucrările și taloanele anexate pentru concursul de literatură și jurnalism sportiv pot fi trimise și pe adresa de email: maria.băleanu@cosr.ro.

Regulamentele și taloanele de participare se regăsesc în anexă

Prevederi specifice utilizarea si protectia datelor cu caracter personal concurs literatura
Regulament Concurs Un condei numit fair-play
Prevederi specifice utilizarea si protectia datelor cu caracter personal concurs arte plastice 2021
Regulament Concurs JO in imaginatia copiilor 2021

Comunicat proiect Universitatea din Craiova-Facultatea de Științe Sociale

Universitatea din Craiova, prin intermediul Facultății de Științe Sociale , implementează  proiectul cu titlul ,,Student antreprenor în cadrul Facultăților  de Științe Sociale, Litere și Geografie’’ ID POCU/379/6/21-124958, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, conform adresei nr. 1861/02.02.2021. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior proveniți din medii defavorizate , prin măsuri active (consiliere , programe antreprenoriale, creșterea competențelor profesionale ale cadrelor didactice universitare , acordarea de burse, interacțiunea activă cu parteneri sociali din mediul economic.Printre obiectivele specifice se numără și creșterea numărului de studenți proveniți din medii defavorizate(rural , netradiționali, romi) cu cel puțin 300 de persoane pe perioada implementării proiectului. Pentru realizarea acestuia, va fi derulată o activitate de promovare a participării la învățământul universitar în rândul elevilor din grupul țintă.

Grupul țintă va cuprinde 300 de elevi de liceu(clasele IX-XII), cu domiciliul în Regiunea S-V Oltenia , cu prioritate pentru elevii ce provin din grupuri vulnerabile(domiciliu în mediul rural, romi sau cu situație economică precară).

Elevii care doresc să se înscrie în grupul țintă vor fi selectați în urma unui interviu, pe baza unei metodologii. Informațiile actualizate permanent cu privire la implementarea proiectului sunt disponibile pe pagina web http://student-antreprenor.incesa.ro.

Elevii din grupul țintă se vor afla în coordonarea unui expert coordonator, prof. Manea Luminița, activitățile de informare și consiliere vor fi desfășurate de doi experți-promovare acces învățământ universitar, lect.univ. dr. Osiac Daniela și lect.univ. dr. Ghițulescu Mihai, pe paginile de Google Clasroom și Facebook ,,Vino la Universitatea din Craiova!’’

Date de contact:mihai.ghițulescu@edu.ucv.ro; sorin.damean@edu.ucv.ro

Comunicat selecție școli-pilot-media

În conformitate cu art.17 din Regulamentul specific de selecție , organizare și funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar cu statut de unități pilot în domeniul educației media, aprobat prin Ordinul ministrului educației  și cercetării  nr. 6234/18.12.2020, a fost avizată , la nivelul Ministerului Educației,  lista cuprinzând unitățile de învățământ selectate.

Colegiul Național ,, Tudor Vladimirescu’’,  Tg-Jiu și Colegiul Național  ,,George Coșbuc’’, Motru sunt școli-pilot-media , începând cu semestrul al doilea al anului școlar 2020/2021, în cadrul Programului de Educație Media,dezvoltat împreună cu Centrul pentru Jurnalism Independent.