Precizări Gradul Didactic II

Având în vedere finalizarea demersurilor premergătoare, obligatorii pentru admiterea candidaților la susținerea testului din metodica specialității și a probei orale din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II, seria curentă (examen în 2021), vă rugăm să respectați precizările din nota de subsol la tabelul alăturat, care cuprinde candidații înscriși, iar eventualele inadvertențe din același tabel, vor fi comunicate la tel: 0740048488, în timpul programului de lucru al I.S.J. Gorj.

Pentru detalii, descărcați atașamentele :

Informare candidați grII

Tabel candidați gr II, 2021