Gradul I – Informare – Excepție la înscriere

„Prin excepție de la prevederile art.29, alin. (1) lit. a) din OMECTS 5561/2011, în anul școlar 2021-2022, candidații din seria 2022-2024 pot programa prima inspecție curentă (IC1) în același an în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia.”

Nota: prevederea se adresează cadrelor didactice care nu au efectuat (IC1) în anul școlar 2020-2021, dar îndeplinesc toate celelalte condiții necesare înscrierii la examen.