Precizări Olimpiada Națională de Matematică, etapa județeană

Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică, se va desfășura sâmbătă, 26 martie 2022,  după cum urmează:

  • clasele a V-a și a VI-a – la Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu” Tg-Jiu (fosta Scoală Generală nr. 4), iar proba se va desfășura în intervalul orar  10:00 – 12:00;
  • clasele a VII-a – a XII-a – la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Tg-Jiu (fosta Scoală Generală nr. 12), iar proba se va desfășura în intervalul orar 10:00 – 13:00.

Elevii vor fi prezenți  în sălile de concurs cel târziu la ora 9.30 și vor intra în săli pe baza carnetului de elev, vizat pe anul școlar în curs, sau a actului de identitate. Este interzis accesul cu telefoane mobile sau cu orice fel de materiale informative (manuale, culegeri, caiete etc.).

Profesorii asistenți vor fi prezenți în unitatea școlară la ora 8.30, profesorii evaluatori la ora 12.30 iar profesorii implicați în organizarea olimpiadei, la ora 7:30.

Contestațiile se vor depune la secretariatul Școlii Gimnaziale „Alexandru Ștefulescu”Tg-Jiu, luni, 28 martie 2022, în intervalul orar 9:00-11:00, pentru clasele a 5-a și a 6-a.

Contestațiile pentru clasele  7, 8, 9, 10, 11 și 12,  se vor depune la secretariatul Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncuși”, luni, 28 martie 2022, în intervalul orar 9:00-11:00.

Precizări Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”

 

Conform art. 12 din Regulamentul Specific al Concursului Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, 2021-2022,  elevii care obțin punctajul maxim posibil (28 de puncte) la etapa județeană, se califică la etapa națională.

Criteriile de departajare a elevilor din județ care au obținut același punctaj la etapa județeană, dar nu punctajul maxim posibil și se află în situația de a se califica la etapa națională (în cazul existenței a cel puțin doi concurenți care s-au clasat pe locul I cu punctaje egale, diferite de punctajul maxim posibil), în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională, departajarea lor se va face, în ordine descrescătoare, după următoarele criterii:

– cel mai mare punctaj obținut la problema cel mai puțin rezolvată la clasa și secțiunea de concurs respective;

– în caz de egalitate la cel mai mare punctaj la prima problemă de departajare se aplică criteriul 1 pentru problemele rămase după pasul 1;

– în caz de egalitate după aplicarea primelor două criterii se aplică criteriul 1 pentru problemele rămase după pasul 2;

– în caz de egalitate după aplicarea primelor două criterii se aplică criteriul 1 pentru problema rămasă după pasul 3;

– în caz de egalitate după aplicarea primelor patru criterii, departajarea se va face printr-o probă scrisă de baraj, organizată de comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană. Elevul care obține punctajul cel mai mare la etapa de baraj se califică la etapa națională.

Concursul va începe la ora 10.00. și va dura 3 ore. Elevii vor fi prezenți  în sălile de concurs cel târziu la ora 9.30 și vor intra săli pe baza carnetului de elev, vizat pe anul școlar în curs, sau a actului de identitate.

Profesorii asistenți vor fi prezenți în unitatea școlară până la ora 8.30, iar profesorii evaluatori la ora 12.30.

Olimpiada Națională de Matematică – etapa județeană

Etapa Județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică se va organiza în data de sâmbătă, 26 martie 2022,  după cum urmează:

  • clasele a V-a și a VI-a – la Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu” Tg Jiu (fosta Scoală Generală nr. 4);
  • clasele a VII-a – a XII-a – la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” (fosta Scoală Generală nr. 12).

Detaliile vor fi comunicate ulterior, în timp util.

Concurs Național de Matematică – Olimpiada Satelor din România, clasele IV-VIII

Concursul Național de Matematică – Olimpiada Satelor din România, clasele IV-VIII, va avea loc în data de duminică, 20 martie 2022, la Liceul Tehnologic Baia de Fier. Persoana de contact privind organizarea și desfășurarea acestui concurs este prof. Popa Elena, email nanepop10@yahoo.com

Tabelul nominal cu elevii calificați la etapa județeană, trebuie să fie transmis până  miercuri, 16 martie 2022,  ora 14.00, pe adresa de email a persoanei de contact.

Tabelul trebuie să conțină:

  • numele și prenumele elevului;
  • clasa;
  • numele și prenumele profesorului coordonator;
  • școala de proveniență.

Așa cum reiese din titulatura concursului, acesta se adresează exclusiv unităților de învățământ gimnaziale din mediul rural.

Regulamentul Specific este atașat mai jos:

Regulament_specific_Olimpiada Satelor din România_25905_23.02.2022