Consfătuiri județene istorie și discipline socio-umane

Consfătuirile județene ale profesorilor de istorie și discipline socio-umane, vor avea loc în Amfiteatrul Colegiului Național „Spiru Haret” Târgu-Jiu, miercuri, 2 octombrie 2019, ora 9,00. La ședință, participă toate cadrele didactice care predau aceste discipline din județul Gorj, în anul școlar 2019-2020.