Astăzi,22.02.2016, în judeţul Gorj, 3410 elevi au participat la proba scrisă de limba şi literatura română , desfăşurată cu supraveghere audio-video, în cadrul simulării Evaluării Naţionale 2016. Membii Comisiei judeţene vor monitoriza toate activităţile , conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale 2016.
Elevii claselor a VIII-a vor fi astfel familiarizaţi cu rigorile Evaluării Naţionale .Rezultatele obţinute vor fi analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuţii individuale cu elevii, prin dezbateri la nivelul clasei, prin şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul Consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.
Notele obţinute la simulare nu vor fi trecute în catalog decât la solicitarea scrisă a elevului.

Prezenta simulare Limba și literatura română – 22.02.2016

print