Numerotarea sălilor de concurs în Centrul special de concurs

Numerotarea sălilor de concurs în Centrul special de concurs