Vă transmit în atașament Fișa de înscriere la Concursul Județean de Interpretare Vocală și Instrumentală „Plaiuri Gorjenești” pe care trebuie să o completați și să o transmiteți pe email-ul concursmuzica@gmail.com , pana la data de 22 Martie 2019.

ANEXA 1_Fisa de inscriere

Afis Concurs Muzica 2019

print