Concursul național interdisciplinar de limba și literatura română și religie pentru elevii din gimnaziu(clasele a V-a –a VIII-a)„Cultură și spiritualitate românească”- 2018 se va desfășura la Liceul Teologic Tg-Jiu, în data de 24.02.2018.
Proba scrisă va începe la ora 10 și va dura 2 ore.Elevii vor intra în sălile de concurs până la ora 9,30 și vor avea asupra lor carnetul de elev /cartea de identitate.
Machetele cu elevii participanți,cu profesorii evaluatori, cu profesorii asistenți, vor fi transmise pe adresa liceulteologic@yahoo.com, până în data de 17.02.2018, ora 12,00.
Conducerea fiecărei unități de învățământ din care provin candidații va asigura un număr proporțional de asistenți, cadre didactice de altă specialitate decât limba și literatura română. Profesorii asistenți vor fi prezenți la Liceul Teologic Tg-Jiu , sâmbătă, 24.02.2018, la ora 9,00.

Macheta-CS etapa județeană
2014 concursul Cultura si spiritualitate romaneasca

print