Consfătuirile județene ale profesorilor care predau discipline/module din aria curriculară „Tehnologii” vor avea loc joi, 13 septembrie 2018, la Colegiul Economic” Virgil Madgearu” Tg-Jiu, începând cu ora 9,00.

Tematică:

– Diagnoza procesului educațional la disciplinele din aria curriculară Tehnologii pentru anul școlar 2017-2018;

– Priorități ale educației pentru anul școlar 2018-2019;

– Noutăți curriculare și elemente de proiectare curriculară;

– Diverse.

Invitați:

Prof. Ișfan Ion, Inspector Școlar General, ISJ Gorj

print