Activitatea A.3.1
Analiza nevoilor de formare a profesorilor din învățământul primar și gimnazial pentru aplicarea noului curriculum național
Chestionarul poate fi accesat la link-ul: https://www.surveymonkey.com/r/A31_nevoi_formare (se completează fiecare întrebare, iar la final se apasa butonul DONE)
-Perioada de completare este 16 aprilie – 7 mai.
-Chestionarul va fi completat de cadre didactice din județ care predau la nivelul învățământului primar și/sau gimnazial.
-Este recomandat ca respondenții să fie din unități de învățământ cât mai variate din punct de vedere al următoarelor criterii: mediul de rezidență, mediul socio-economic, nivelul general de performanță al școlii, categorii de elevi din grupuri de risc etc.
-În vederea organizării aplicării, se pot adresa întrebări suplimentare la Institutul de Științe ale Educației, la adresa de e-mail: info@ise.ro
print