Bacalaureat

BACALAUREAT 2019

 • statistica rezultate bacalaureat- înainte de contestații
 • Invitatie sedinta BAC
 • Centre BAC iunie-iulie 2019
 • Bacalaureat 2019 – sesiunea specială
 • Echivalare premii individuale la concursuri/olimpiade internaționale
 • Lista olimpiadelor și concursurilor internaționale, bacalaureat 2017.pdf
 • Ordin 3184-sesiune speciala Bacalaureat 2019
 • Statistica rezultate simulare examen bacalaureat – sesiunea 2019
 • Art. 97. – (1) La organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat pot participa, la cerere, numai în calitate de observatori, fără a avea dreptul de a interveni, reprezentanţi ai asociaţiilor de părinţi sau ai unor organizaţii nonguvernamentale care au activitate relevantă în domeniul educaţiei.
  (2) Înscrierea reprezentanţilor societăţii civile ca observatori, conform punctului precedent, se face până la data de 1 iunie 2011, la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti.
  (3) Participarea acestora la activităţile din unităţile de învăţământ în care se desfăşoară probele examenului de bacalaureat se face în urma aprobării comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, pe baza unei adeverinţe eliberate de preşedintele acesteia. Într-o unitate de învăţământ nu pot fi mai mult de doi observatori.
  (4) Preşedintele comisiei le solicită observatorilor completarea unei declaraţii, pe propria răspundere, prin care aceştia respectă legislaţia în vigoare, prevederile prezentei metodologii şi procedurile stabilite de comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București pentru accesul observatorilor în spațiile în care se desfășoară examenul de bacalaureat.
  (5) Încălcarea de către observatori a prevederilor prezentei metodologii sau a altor prevederi care reglementează buna organizare şi desfăşurare şi corectitudinea examenului, conduce la eliminarea din unitatea de învăţământ a observatorului respectiv şi la retragerea aprobării de a fi admis ca observator la examenul de bacalaureat.

BACALAUREAT 2018

BACALAUREAT 2017

BACALAUREAT 2016

Competente digitale și lingvistice

—————————————————————————————————————————————-

BACALAUREAT 2015

__________________________________________________________________