Bacalaureat

BACALAUREAT 2022

Examenul național de bacalaureat 2022 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.151/30.08.2021 (calendarul examenului este parte integramtă a ordinului).
Programele pentru susţinerea probelor scrise la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie, valabile pentru examenul naţional de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 – disponibile aici

PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2022

 

BACALAUREAT 2020

Invitatie sedinta instruire comisii BAC

Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfășura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfășurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat (modificat prin ordinul de ministru nr. 4.307/21.05.2020 + anexă: calendar).

► În perioada 3 – 10 iunie, candidații la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, completează și depun/transmit prin mijloace electronice/poștă  documentele-tip de înscriere, prevăzute în procedura aprobată de Ministerul Educației și Cercetării.

Procedura înscriere examen Bacalaureat 2020 sesiunea iunie-iulie 2020
►Tabel de înscriere 2020
Anexa 2 cereri de înscriere 2020
Procedură înregistrare audio-video
Norme metodologice de aplicare a O.M.E.C. nr. 4341_2020 pentru echivalarea nivelurilor de competențe – Bac

 

  • Calendar Bacalaureat 2020 (prima sesiune)

Alte informații utile

Teste de antrenament – Bacalaureat – setul 2 – 22.04.2020

BACALAUREAT 2019

BACALAUREAT 2018

BACALAUREAT 2017

BACALAUREAT 2016

Competente digitale și lingvistice

—————————————————————————————————————————————-

BACALAUREAT 2015

__________________________________________________________________