Evaluare națională

Imagini pentru newEvaluare Națională 2022

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

  • PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2022

  • Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2021 – 2022 (aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.149/30.08.2021)

  • Programele de examen pentru disciplinele limba şi literatura română, matematică, limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară, limba şi literatura maghiară maternă, limba şi literatura germană maternă, limba şi literatura sârbă maternă, limba şi literatura slovacă maternă, limba şi literatura croată maternă, limba şi literatura italiană maternă, limba şi literatura rromani maternă, limba şi literatura ucraineană maternă, valabile pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021 – 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 – disponibile ► aici.

 

 

Evaluare Națională 2021

     Evaluare Națională 2020

Evaluare Națională 2019

Evaluare Națională 2018

Evaluare Națională 2017

Simulare

Evaluare Națională 2016

Evaluare Națională 2015

Evaluare Națională 2014

SITUAȚII STATISTICE CU PRIVIRE LA SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE 2014

Configurarea Centrelor Zonale de Evaluare (CZE) – actualizat 17.02.2014, ora 20.15

——————————————————————————————————————————————————————————

_____________________________________________________________________________

EVALUARE NAȚIONALĂ 2013

_____________________________________________________________

EVALUARE NAŢIONALĂ 2012

_____________________________________________________________