Gradații de merit

2021

ISJ Gorj – Anexa 2 gradații merit 2021 – după contestații

Contestațiile se depun, in format fizic,  la secretariatul I.S.J. Gorj, sau în format electronic la adresa de email contact@isjgorj.ro,  în perioda 16-18 iunie 2021.
Model contestatie
ISJ_GJ_Anexa 2 gradatii merit_2021_inainte_de _contestatii (afisat 15.06.2021, ora 16.00)
Număr de gradații de merit alocate pentru fiecare categorie de personal în ședința Comisiei paritare constituite la nivelul ISJ Gorj:

  1. educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar – 9
  2. învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar – 11
  3. profesori limba și literatura română/limba latină – 6
  4. profesori limbi moderne – 7
  5. profesori istorie – 1
  6. profesori socio-umane – 1
  7. profesori religie – 3
  8. profesori geografie – 3
  9. profesori matematică – 3
  10. profesori informatică – 1
  11. profesori fizică – 1
  12. profesori chimie – 2
  13. profesori biologie – 3
  14. profesori ed.muzicală – 1
  15. profesori ed.plastică – 1
  16. profesori arte vocațional – 2
  17. profesori educație fizică – 4
  18. sport de performanță/vocațional – 1
  19. palatul copiilor/cluburile copiilor – 1
  20. profesori pentru învățământul special CSEI – 1
  21. profesori pentru învățământul special CJRAE – 1
  22. profesori discipline tehnice – 3
  23. personal de conducere, îndrumare și control – 4
  24. maistri instructori – 1

+Personal Didactic Auxiliar:

 1. administrator financiar – 2
 2. secretar – 2
 3. informatician – 2

FIȘE DE EVALUARE  

OME 3749/2021 Metodologie gradatie merit 2021

Cerere de înscriere 2021

2020

Lista finala – Gradatii de merit 2020
Cerere contestatie
Grafic depunere contestatii
Rezultate gradatii merit
21.05.2020  Completare și modificare metodologie gradație de merit/calendar, sesiunea 2020
declarație
cerere de înscriere 2020
Număr de gradații de merit alocate pentru fiecare categorie de personal în ședința Comisiei paritare constituite la nivelul ISJ Gorj:

 1. educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar – 9
 2. învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar – 12
 3. profesori limba și literatura română/limba latină – 6
 4. profesori limbi moderne – 7
 5. profesori istorie – 5
 6. profesori socio-umane -2
 7. profesori religie – 1
 8. profesori geografie – 2
 9. profesori matematică – 6
 10. profesori informatică – 4
 11. profesori fizică – 4
 12. profesori chimie – 3
 13. profesori biologie – 3
 14. profesori ed.muzicală/ed.plastică+ arte- 3
 15. profesori educație fizică – 4
 16. sport de performanță/vocațional-1
 17. palatul copiilor/cluburile copiilor – 2
 18. profesori pentru învățământul special CSEI- 2
 19. profesori pentru învățământul special CJRAE- 2
 20. profesori discipline tehnice – 6
 21. personal de conducere, îndrumare și control – 17

+Personal Didactic Auxiliar:

 1. profesor documentarist -1
 2. administrator financiar – 8
 3. administrator patrimoniu – 4
 4. secretar – 5
 5. bibliotecar – 2
 6. informatician-6
 7. pedagog-1

2019

 Număr de gradații de merit alocate pentru fiecare categorie de personal în ședința Comisiei paritare constituite la nivelul ISJ Gorj:

 1. educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar – 6
 2. învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar – 10
 3. profesori limba și literatura română/limba latină – 4
 4. profesori limbi moderne – 4
 5. profesori istorie – 1
 6. profesori socio-umane – 1
 7. profesori religie – 1
 8. profesori geografie – 1
 9. profesori matematică – 4
 10. profesori informatică – 1
 11. profesori fizică – 1
 12. profesori chimie – 1
 13. profesori biologie – 1
 14. profesori ed.muzicală/ed.plastică- 2
 15. profesori educație fizică – 1
 16. palatul copiilor/cluburile copiilor – 1
 17. profesori pentru învățământul special- 2
 18. profesori discipline tehnice – 4
 19. maiștrii-instructori – 1
 20. personal de conducere, îndrumare și control – 11
 21. administrator financiar – 5
 22. administrator patrimoniu – 3
 23. secretar – 2
 24. bibliotecar – 2
 25. tehnician – 1