Gradații de merit

2018

   Fișele de (auto)evaluare au fost elaborate și validate de Comisia Paritară de la nivelul I.S.J. Gorj în ședința din data de 14.05.2018.

Numărul de gradații de merit, sesiunea 2018, repartizate și aprobate pe posturi și discipline sunt:

+Personal de conducere, îndrumare și control – 15 locuri

+Personal didactic:

 • Educatori/profesori pentru învățământul preșcolar – 24 locuri
 • Învățător/profesor pentru învățământul primar – 26 locuri
 • Limba și literatura română+limba latină – 15 locuri
 • Profesor documentarist – 1 loc
 • Limbi moderne – 16 locuri
 • Istorie – 4 locuri
 • Științe socio-umane – 3 locuri
 • Religie – 5 locuri
 • Geografie – 4 locuri
 • Matematică – 17 locuri
 • Informatică – 5 locuri
 • Fizică – 10 locuri
 • Chimie – 7 locuri
 • Biologie – 2 locuri
 • Educație muzicală + educație plastica – 6 locuri
 • Educație fizică și sport – 7 locuri (2 performanta, 5 înv. de masă)
 • Palatul Copiilor și Cluburi ale elevilor – 3 locuri
 • Învățământ special – 7 locuri
 • Discipline tehnice – 15 locuri
 • Maistri-instructori/profesori pentru instruire practică – 2 locuri

+Personal Didactic Auxiliar:

 • Administrator financiar – 3 locuri
 • Administrator patrimoniu – 3 locuri
 • Secretar – 4 locuri
 • Informatician – 2 locuri
 • Bibliotecar – 1 loc
 • Tehnician – 1 loc
 • Mediator școlar – 1 loc
 • Corepetitor – 1 loc

Fișe autoevaluare

Cerere de înscriere

Punctajul minim, aprobat în Comisia paritară pentru acordarea gradației de merit, este de 65 puncte.

OMEN 3633/2018 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit 2018

2017

 Fișele de (auto)evaluare au fost elaborate și validate de Comisia Paritară de la nivelul I.S.J. Gorj în ședința din data de 30.03.2017 (PV Comisia paritara).

Numărul de gradații de merit, sesiunea 2017, repartizate și aprobate pe posturi și discipline sunt:

 • Personal de conducere, îndrumare și control- 18 locuri
 • Educatori/profesori pentru învățământul preșcolar- 9 locuri
 • Învățător/profesor pentru învățământul primar- 14 locuri
 • Limba și literatura română+limba latină- 12 locuri
 • Limbi moderne- 14 locuri
 • Istorie- 4 locuri
 • Științe socio-umane- 2 locuri
 • Religie- 5 locuri
 • Geografie – 4 locuri
 • Matematică- 12 locuri
 • Informatică- 5 locuri
 • Fizică- 6 locuri
 • Chimie- 5 locuri
 • Biologie- 5 locuri
 • Educație muzicală+educație plastica- 6 locuri
 • Educație fizică și sport- 12 locuri(3 performanta, 9 înv. de masă)
 • Palatul Copiilor și Cluburi Școlare- 2 locuri
 • Învățământ special- 4 locuri
 • Discipline tehnice- 12 locuri
 • Maistri-instructori/profesori pentru instruire practică- 3 locuri
 • Personal Didactic Auxiliar:
 • Administrator financiar- 2 locuri
 • Administrator patrimoniu- 1 loc
 • Secretar- 5 locuri
 • Informatician- 5 locuri
 • Bibliotecar- 1 loc
 • Pedagog- 1 loc
 • Laborant- 2 locuri

Fise autoevaluare

Punctajul minim, aprobat in Comisia paritara pentru acordarea graditiei de merit, este de 40 puncte pentru personalul de conducere indrumare si control, personal didactic si 30 puncte pentru personalul didactic auxiliar.
PO privind organizarea și desfășurarea activitaților de depunere și evaluare a dosarelor depuse de cadrele didactice pentru obținerea gradației de merit -2017
PO privind organizarea și desfășurarea activitaților de depunere și evaluare a dosarelor depuse de personalul didactic auxiliar pentru obținerea gradației de merit -2017
OMEN 3252/2017
Metolodogie gradatie merit 2017

2016

Numărul de gradații de merit, sesiunea 2016, repartizate și aprobate pe posturi și discipline în Consiliul de Administrație al I.S.J. Gorj, în ședința din 19.02.2016 sunt:

 • Personal de conducere, îndrumare și control- 10 locuri
 • Educatori/profesori pentru învățământul preșcolar- 4 locuri
 • Învățător/profesor pentru învățământul primar- 10 locuri
 • Limba și literatura română+limba latină- 6 locuri
 • Limbi moderne- 7 locuri
 • Istorie- 2 locuri
 • Științe socio-umane- 1 loc
 • Religie- 3 locuri
 • Geografie – 1 loc
 • Matematică- 6 locuri
 • Informatică- 1 loc
 • Fizică- 3 locuri
 • Chimie- 3 locuri
 • Biologie- 2 locuri
 • Educație muzicală+educație plastic- 4 locuri
 • Educație fizică și sport- 6 locuri
 • Palatul Copiilor și Cluburi Școlare- 1 loc
 • Învățământ special- 2 locuri
 • Discipline tehnice- 5 locuri
 • Maistri-instructori/profesori pentru instruire practică- 3 locuri

Personal Didactic Auxiliar:

 • Administrator financiar- 2 locuri
 • Administrator patrimoniu- 1 loc
 • Secretar- 3 locuri
 • Informatician- 3 locuri
 • Bibliotecar- 1 loc
 • Pedagog- 1 loc
 • Laborant- 2 locuri
 • Tehnician- 1 loc

Fise de autoevaluare:

 1.  Fisa gradație 2016_Cadre didactice învățământ special
 2.  Fisa gradație 2016_Educație fizica și sport și antrenori
 3.  Fisa gradație 2016_Palate si cluburi profesori
 4.  Fisa gradație 2016_Personal conducere palatul copiilor
 5.  Fisa gradație 2016_Personal de conducere,îndrumare și control
 6.  Fisa gradație 2016_Personal didactic auxiliar
 7.  Fisa gradație 2016_Preșcolar
 8.  Fisa gradație merit 2016_Director club sportiv
 9.  Fisa gradație 2016_Maiștri Instructori
 10. Fisa gradație 2016 _Arte
 11. Fisa gradație 2016_Învățători
 12. Fisa gradație 2016_Profesori