2022

Fise auto(evaluare) gradatii 2022 pdf
Fisa (auto)evaluare gradatii 2022 doc
Număr de gradații de merit alocate pentru fiecare categorie de personal în ședința Comisiei paritare constituite la nivelul ISJ Gorj:
Personal Didactic:

 • educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar – 12
 • învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar – 17
 • profesori limba și literatura română – 12
 • Limba latină – 1
 • profesori limbi moderne – 16
 • profesori istorie – 5
 • profesori socio-umane – 2
 • profesori religie – 4
 • profesori geografie – 2
 • profesori matematică – 12
 • profesori informatică – 5
 • profesori fizică – 2
 • profesori chimie – 2
 • profesori biologie – 4
 • profesori ed.muzicală – 2
 • profesori ed.plastică – 1
 • profesori arte-vocațional – 2
 • profesori educație fizică – 7
 • sport de performanță/vocațional – 1
 • palatul copiilor/cluburile copiilor – 2
 • profesori pentru învățământul special CSEI – 1
 • profesori pentru învățământul special CJRAE – 4
 • profesori discipline tehnice – 9
 • personal de conducere, îndrumare și control – 7
 • maistri instructori – 2

Personal Didactic Auxiliar:

 • administrator financiar – 3
 • secretar – 3
 • informatician – 4
 • administrator patrimoniu – 1
 • bibliotecar – 1
 • laborant – 1
 • didactic auxiliar ISj – 2

Calendar concurs
OME 3551_2022
Metodologie gradatie merit 2022
Cerere tip de înscriere
Declarație pe propria răspundere

Declarație_date personale
Procedura acordare gradatie personal auxiliar 2022 ISJ Gorj

Notă:

 • Documentele din dosar nu trebuie certificate -conform cu originalul-. Declarația pe propria răspundere suplinește această certificare.
 • Nu se prezintă raportul în Consiliul de administrație indiferent de categoria de personal care participă la concurs..
 • Cadrele didactice(indiferent de specializare) evaluate pe FISA CADRU PROFESOR  2022 nu trebuie să depună un raport separat, acesta va fi completat pe fișa de evaluare în coloana ”Raport de activitate sintetic”.

2021

ISJ Gorj – Anexa 2 gradații merit 2021 – după contestații
Contestațiile se depun, in format fizic,  la secretariatul I.S.J. Gorj, sau în format electronic la adresa de email contact@isjgorj.ro,  în perioda 16-18 iunie 2021.
Model contestatie
ISJ_GJ_Anexa 2 gradatii merit_2021_inainte_de _contestatii (afisat 15.06.2021, ora 16.00)
Număr de gradații de merit alocate pentru fiecare categorie de personal în ședința Comisiei paritare constituite la nivelul ISJ Gorj:

  1. educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar – 9
  2. învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar – 11
  3. profesori limba și literatura română/limba latină – 6
  4. profesori limbi moderne – 7
  5. profesori istorie – 1
  6. profesori socio-umane – 1
  7. profesori religie – 3
  8. profesori geografie – 3
  9. profesori matematică – 3
  10. profesori informatică – 1
  11. profesori fizică – 1
  12. profesori chimie – 2
  13. profesori biologie – 3
  14. profesori ed.muzicală – 1
  15. profesori ed.plastică – 1
  16. profesori arte vocațional – 2
  17. profesori educație fizică – 4
  18. sport de performanță/vocațional – 1
  19. palatul copiilor/cluburile copiilor – 1
  20. profesori pentru învățământul special CSEI – 1
  21. profesori pentru învățământul special CJRAE – 1
  22. profesori discipline tehnice – 3
  23. personal de conducere, îndrumare și control – 4
  24. maistri instructori – 1

+Personal Didactic Auxiliar:

 1. administrator financiar – 2
 2. secretar – 2
 3. informatician – 2

FIȘE DE EVALUARE  

OME 3749/2021 Metodologie gradatie merit 2021

Cerere de înscriere 2021

2020

Lista finala – Gradatii de merit 2020
Cerere contestatie
Grafic depunere contestatii
Rezultate gradatii merit
21.05.2020  Completare și modificare metodologie gradație de merit/calendar, sesiunea 2020
declarație
cerere de înscriere 2020
Număr de gradații de merit alocate pentru fiecare categorie de personal în ședința Comisiei paritare constituite la nivelul ISJ Gorj:

 1. educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar – 9
 2. învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar – 12
 3. profesori limba și literatura română/limba latină – 6
 4. profesori limbi moderne – 7
 5. profesori istorie – 5
 6. profesori socio-umane -2
 7. profesori religie – 1
 8. profesori geografie – 2
 9. profesori matematică – 6
 10. profesori informatică – 4
 11. profesori fizică – 4
 12. profesori chimie – 3
 13. profesori biologie – 3
 14. profesori ed.muzicală/ed.plastică+ arte- 3
 15. profesori educație fizică – 4
 16. sport de performanță/vocațional-1
 17. palatul copiilor/cluburile copiilor – 2
 18. profesori pentru învățământul special CSEI- 2
 19. profesori pentru învățământul special CJRAE- 2
 20. profesori discipline tehnice – 6
 21. personal de conducere, îndrumare și control – 17

+Personal Didactic Auxiliar:

 1. profesor documentarist -1
 2. administrator financiar – 8
 3. administrator patrimoniu – 4
 4. secretar – 5
 5. bibliotecar – 2
 6. informatician-6
 7. pedagog-1

2019

 Număr de gradații de merit alocate pentru fiecare categorie de personal în ședința Comisiei paritare constituite la nivelul ISJ Gorj:

 1. educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar – 6
 2. învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar – 10
 3. profesori limba și literatura română/limba latină – 4
 4. profesori limbi moderne – 4
 5. profesori istorie – 1
 6. profesori socio-umane – 1
 7. profesori religie – 1
 8. profesori geografie – 1
 9. profesori matematică – 4
 10. profesori informatică – 1
 11. profesori fizică – 1
 12. profesori chimie – 1
 13. profesori biologie – 1
 14. profesori ed.muzicală/ed.plastică- 2
 15. profesori educație fizică – 1
 16. palatul copiilor/cluburile copiilor – 1
 17. profesori pentru învățământul special- 2
 18. profesori discipline tehnice – 4
 19. maiștrii-instructori – 1
 20. personal de conducere, îndrumare și control – 11
 21. administrator financiar – 5
 22. administrator patrimoniu – 3
 23. secretar – 2
 24. bibliotecar – 2
 25. tehnician – 1