Gradații de merit

2019

 Număr de gradații de merit alocate pentru fiecare categorie de personal în ședința Comisiei paritare constituite la nivelul ISJ Gorj:

 1. educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar – 6
 2. învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar – 10
 3. profesori limba și literatura română/limba latină – 4
 4. profesori limbi moderne – 4
 5. profesori istorie – 1
 6. profesori socio-umane – 1
 7. profesori religie – 1
 8. profesori geografie – 1
 9. profesori matematică – 4
 10. profesori informatică – 1
 11. profesori fizică – 1
 12. profesori chimie – 1
 13. profesori biologie – 1
 14. profesori ed.muzicală/ed.plastică- 2
 15. profesori educație fizică – 1
 16. palatul copiilor/cluburile copiilor – 1
 17. profesori pentru învățământul special- 2
 18. profesori discipline tehnice – 4
 19. maiștrii-instructori – 1
 20. personal de conducere, îndrumare și control – 11
 21. administrator financiar – 5
 22. administrator patrimoniu – 3
 23. secretar – 2
 24. bibliotecar – 2
 25. tehnician – 1