Procedură privind organizarea și desfășurarea activităților de depunere și evaluare a dosarelor depuse de personalul didactic pentru obținerea gradației de merit, sesiunea 2016

Procedură privind organizarea și desfășurarea activităților de depunere și evaluare a dosarelor depuse de personalul didactic pentru obținerea gradației de merit, sesiunea 2016