CĂTRE TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚ
In atenția directorilor și responsabililor cu perfectionarea

Acte necesare completarii dosarului/ cererii pentru obținerea gradului I

PRECIZARI

PRECIZARI GRADUL I

preinspectie – Cerere_IC1_grad I _2021

cerere_de_inscriere_gradul_I__2020

Fisa inscriere grad I_2020

print