ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2022

 • Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.
 • Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.
 • La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc.
 • Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.
 • Atenție! Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învățământ unde doriți înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.
 • CERERE-TIP CLSPRG 2022 ETAPA I
 • CERERE-TIP CLSPRG 2022 ETAPA II
 • OME 3445_2022 – Inscriere invațământ primar
 • Plan de școlarizare- clasa pregatitoare-2022-2023-Gorj
 • Anexa 2
 • Circumscriptii scolare 2022

ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2021

2020

2019

2018

2017

2016

Tel verde : 0800816253