Procedură mobilități internaționale

Prezenta procedură reprezintă un instrument care reglementează participarea la activitățile de mobilitate internațională derulate de cadrele didactice, elevii, personalul angajat din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Gorj/Inspectoratul Școlar Județean...