Olimpiada de Chimie- etapa judeţeană, se desfăşoară sâmbătă, 17.03.2018, la Colegiul Naţional Tudor Vadimirescu- Tg.Jiu. Elevii sunt prezenţi în sălile de concurs la ora 13.30 şi au asupra lor carnetul de elev vizat pentru anul în curs, instrumente de scris şi calculator neprogramabil. Tabelele ce conţin distribuţia pe săli a elevilor participanţi sunt afişate la avizierul colegiului şi la sălile de concurs.

print