Etapa județeană a Olimpiadei de Geografie se va desfășura în data de 3.03.2018, la Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” din Tg-Jiu. Elevii vor intra în sălile de concurs în intervalul orar 9,00 – 9.30, având asupra lor carnetul de elev vizat sau cartea de identitate. Elevii participanți vor fi însoțiți de profesori desemnați de instituția de învățământ. Profesorii insoțitori ai elevilor, din alte localități decât centrul de concurs, vor avea intocmite pentru elevi documentele obligatorii privind deplasarea elevilor la concursurile școlare.

print