Olimpiada de limba și literatura română se desfășoară pe două secțiuni:
• SECȚIUNEA A – Limba și literatura română
• SECȚIUNEA B – Lectura, ca abilitate de viață (nivelurile sunt conforme Cadrului european de referinţă LiFT-2, privind studiul literaturii în învăţământul secundar, elaborat în cadrul proiectului Comenius LiFT-2- http://www.literaryframework.eu)
Nivelul 3 – clasele a IX-a și a X-a;
Nivelul 4 – clasele a XI-a și a XII-a.
Probele scrise ale celor secțiuni se desfășoară concomitent.
Elevii se pot înscrie la una dintre cele două secțiuni.

Etapa locală a Olimpiadei de limba și literatura română se va desfășura sâmbătă, 19.01.2019, între orele 9,00 și 12,00. Pentru elevii din clasele liceale și pentru elevii din clasele gimnaziale proba scrisă se va desfășura în unitatea de învățământ din care provin, cu subiecte și bareme unice.
Pentru elevii din clasele gimnaziale care studiază în unități de învățământ din municipiul Tg-Jiu, proba scrisă se va desfășura la Școala Gimnazială „Gheorghe Tătărăscu”.
Pentru organizarea și desfășurarea competiției în condiții optime, fiecare responsabil al Comisiei metodice a profesorilor de limba și literatura română își va informa colegii cu privire la precizările postate pe site-ul IȘJ Gorj:

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (clasele V-VIII)

Precizări privind organizarea şi desfășurarea Olimpiadei naționale de limba şi literatura română clasele IX—XII

1.Elevii calificaţi la această etapă vor intra în săli până la ora 8,30, vor avea asupra lor carnetul de elev/cartea de identitate. Este interzis accesul în sală cu telefoane, manuale, dicţionare, notiţe şi alte materiale care ar putea fi folosite în rezolvarea subiectelor.
Pentru a veni în sprijinul participanţilor, vom publica pe site-ul IŞJ Gorj repartizarea elevilor în sălile de concurs, joi, 17.01.2019. Orice problemă apărută(erori în scrierea numelor candidaţilor/a clasei /a şcolii sau omiterea accidentală a unor candidaţi) va fi anunţată urgent inspectorului şcolar de specialitate.
2.Machetele ataşate (cu elevii participanţi-profesorii asistenţi –profesorii evaluatori) vor fi completate şi transmise până marţi, 15.01.2019, pe adresa scoala1tg_jiu@yahoo.com. Documentele menţionate vor fi întocmite de responsabilii comisiilor metodice ale profesorilor de limba şi literatura română din şcolile din Tg-Jiu.
3.Conducerea fiecărei unități de învâțământ din Tg-Jiu va desemna un număr de profesori asistenți de altă specialitate, proporțional cu numărul de elevi calificați( câte 1 profesor pentru fiecare 10 elevi înscriși).
4.Profesorii asistenți se vor prezenta la Școala Gimnazială„Gheorghe Tătărăscu” din Tg-Jiu la ora 8,15.
5.Profesorii evaluatori se vor prezenta la Școala Gimnazială„Gheorghe Tătărăscu” din Tg-Jiu la ora 13,00.

Macheta-OLROLgimnaziu-Tg-Jiu 2019

print