Olimpiada de limba şi literatura română, etapa locală, se va desfăşura sâmbătă, 20.01.2018, începând cu ora 9,00. Pentru o bună organizare, facem următoarele precizări:
1.Elevii calificaţi la această etapă, din clasele gimnaziale ale şcolilor din Tg-Jiu, vor susţine proba scrisă la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu” din Tg-Jiu.Vor intra în săli până la ora 8,30, vor avea asupra lor carnetul de elev, cartea de identitate.Este interzis accesul în sală cu telefoane, manuale, dicţionare, notiţe şi alte materiale care ar putea fi folosite în rezolvarea subiectelor.
Pentru a veni în sprijinul participanţilor, vom publica pe site-ul IŞJ Gorj repartizarea elevilor în sălile de concurs, joi, 18.01.2018. Orice problemă apărută(erori în scrierea numelor candidaţilor/a clasei /a şcolii sau omiterea accidentală a unor candidaţi) va fi anunţată urgent inspectorului şcolar de specialitate.
2.Elevii din clasele liceale, calificaţi la această etapă, vor susţine proba scrisă în şcolile de provenienţă.
3.Elevii din clasele gimnaziale, calificaţi la această etapă, din unităţi de învăţământ care nu se află în municipiul Tg-Jiu, vor susţine proba scrisă în şcoala de provenienţă.
4.Machetele ataşate (cu elevii participanţi-profesorii asistenţi –profesorii evaluatori) vor fi completate şi transmise până marţi, 16.01.2018, pe adresa scgenstefulescu_06@yahoo.com. Documentele menţionate vor fi întocmite de responsabilii comisiilor metodice ale profesorilor de limba şi literatura română din şcolile din Tg-Jiu.
Macheta OLROL(gimnaziu Tg-Jiu)

print