Olimpiada de lingvistică, etapa județeană, se va desfăşura la Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu, sâmbătă, 27.01.2018, între orele 10,00-13,00. Pentru o bună organizare, facem următoarele precizări:
1.Elevii înscriși la această etapă vor intra în săli până la ora 9,30, vor avea asupra lor carnetul de elev/ cartea de identitate.Este interzis accesul în sală cu telefoane, manuale, dicţionare, notiţe şi alte materiale care ar putea fi folosite în rezolvarea subiectelor.
Pentru a veni în sprijinul participanţilor, vom publica pe site-ul IŞJ Gorj repartizarea elevilor în sălile de concurs, joi, 24.01.2018. Orice problemă apărută(erori în scrierea numelor candidaţilor/a clasei /a şcolii sau omiterea accidentală a unor candidaţi) va fi anunţată urgent inspectorului şcolar de specialitate.

2.Machetele ataşate (cu elevii participanţi-profesorii asistenţi –profesorii evaluatori) vor fi completate şi transmise până marţi, 22.01.2018, pe adresa sportiv100@yahoo.com. Documentele menţionate vor fi întocmite de responsabilii comisiilor metodice ale profesorilor de limba şi literatura română .
3.Pentru a înțelege modificările survenite în desfășurarea acestei olimpiade veți consulta regulamentul atașat.

REGULAMENT SPECIFIC olimpiada de lingvistica 2018

Macheta-OL etapa județeană

print