Olimpiada „Universul cunoașterii prin lectură”(pentru elevii din mediul rural) 2018 se va desfășura la Liceul Tehnologic„Constantin Brâncuși” din Peștișani, în data de 24.02.2018.
Proba scrisă va începe la ora 10,00 .Timpul de lucru acordat este de 3 ore.
Elevii vor intra în săli până la ora 9,30 și vor avea asupra lor carnetul de elev/cartea de identitate.
Machetele cu participanți și cu profesorii evaluatori vor fi trimise pe adresa
gsipestisani@yahoo.com, până la data de 17.02.2018.
Unitățile de învățământ din care provin elevii vor asigura profesori însoțitori ,în cazul în care elevii nu sunt însoțiți de părinți.
Profesorii din mediul urban, care doresc să participe la această activitate ca evaluatori, vor transmite un mesaj de înscriere la adresa menționată mai sus.

Macheta-UC etapa județeană

print