Inspectoratul Şcolar Județean Gorj aduce la cunoştinţa tuturor operatorilor economici posibilitatea de solicitare a şcolarizării în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul școlar 2018-2019.

Operatorii economici interesaţi pot transmite solicitările de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional, pentru anul şcolar 2018-2019, până la data de 17 noiembrie 2017.

OMEN 5360_2017_Calendar cifra de scolarizare IP si ID

Solicitare operator DUAL

Solicitare operator PROFESIONAL

print