Organigrama

Organigrama Inspectoratului Școlar Județean Gorj
septembrie 2019
Organigrama 15 ian 2020

Inspector Școlar General: prof.dr. Maria COCHINĂ
Inspector Școlar General Adjunct- domeniul management: prof. Nicolae RUȘEȚ
Inspector Școlar General Adjunct- domenioul curriculum și inspecție școlară – prof. Doru Ion CORNESCU
Inspector școlar management instituțional: prof. Marian Staicu
Inspector școlar managementul resursei umane: prof. Liliana ANDRIȚOIU
Inspector școlar managementul resursei umane(cu atribuții disciplina informatică): prof. Romeo PRUNESCU
Inspector școlar managementul dezvoltării resursei umane: prof. Adrian Constantin POPESCU
Inspector școlar educație permanentă: prof. Grigore ALEXANDRESCU
Inspector școlar activități extrașcolare: prof. Alina NIcoleta DĂNĂRICU
Inspector școlar proiecte educaționale: prof. Vasilica Maria UDRIȘTOIU
Inspector școlar minorități: prof.drd. Cristinel Constantin GÎRDU
Inspector școlar educație timpurie: Prof. Anda Janina GRUESCU
Inspector școlar învățământ primar: Ion POPESCU
Inspector școlar limba și literatura română: prof. Georgeta POPESCU
Inspector școlar limbi moderne: prof. Marieta PAVEL
Inspector școlar matematică: prof. Simona STOICOIU
Inspector școlar fizică-chimie(cu atribuții disciplina biologie): prof. Daniela DAMO
Inspector școlar istorie-geografie (cu atribuții disciplinele socio-umane): prof. Dănuț LUPULESCU
Inspector școlar discipline tehnice: Melania Maria POPESCU
Inspector școlar arte/învățământ particular: Gabriel Victor POPESCU
Inspector școlar educație fizică și sport: Ion ANDREI
Inspector școlar învățământ special: Ramona NEGUȚI
Inspector școlar religie: Neofit Cătălin STĂNCIULESCU