Metodologia de organizare si functionare a invatamantului dual, aprobata prin OMEN nr. 3554/29.03.2017 a fost publicată în Monitorul oficial nr.232/05.04.2017. Metodologia-cadru de organizare şi desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, aprobata prin OMEN nr. 3556/29.03.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 4 aprilie 2017.

 

 

OMEN 3554_2017_Metodologie organizare dual

OMEN 3556_2017_Admitere in inv dual

print