TELVERDE
Centru admitere UVT
Admitere UCB – Facultatea de inginerie
,,Târgul de Oferte Educaţionale”- ediţia a XIX-a

Arhive

Articole Recente

Gradul I – Informare – Excepție la înscriere

„Prin excepție de la prevederile art.29, alin. (1) lit. a) din OMECTS 5561/2011, în anul școlar 2021-2022, candidații din seria 2022-2024 pot programa prima inspecție curentă (IC1) în același an în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia.” Nota: prevederea se adresează cadrelor didactice care nu au efectuat (IC1) în...

Definitivat 2022 – Calendar, tipizate necesare la înscriere, tipizate utile pentru completarea dosarului în luna iunie 2022.

Prima arhivă conține documentele, în format editabil, necesare pentru înscrierea candidaților la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022, iar în cea de-a doua arhivă se găsesc tipizatele (modelele oficiale: proces-verbal pentru cele două inspecții de specialitate, fișele de evaluare a activității în cadrul inspecției de specialitate; modele de adeverințe) utile derulării etapelor ulterioare înscrierii.

Tipizatele necesare derulării etapelor (înscriere +inspecții) din cadrul examenelor de obținere a gradelor didactice I și II

Cele 2 arhive conțin documentele, în format editabil, necesare înscrierii candidaților la examenele pentru obținerea gradelor doidactice I și II, modelele de rapoarte scrise pentru fiecare tip de inspecție și fișele de evaluare a activității în cadrul inspecției curente/speciale.

Concurs ocupare funcții vacante de conducere

Vă informăm că prin Nota nr. 32880/2021, Ministerul Educației a aprobat în sesiunea 2021 organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor categorii de funcții vacante de conducere: director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, incluv din unitățile de învățământ special și centrele școlare pentru educație...

CRED – Selectie cadre didactice SEPTEMBRIE 2021

Vizualizati detaliile privind selectia cadrelor didactice din invatamantul primar si gimnazial, in vederea participarii la cursul de formare profesionala si continua “CRED – Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti, Formare nivel II – invatamant primar” si “CRED-Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti,  Formare nivel II –...

Eliberare adeverințe definitivat 2021

A fost emis OME nr.4581/04.08.2021 privind validarea rezultatelor la examenul național de definitivare în învățământ - sesiunea 2021. Cadrele didactice care au promovat examenul național pentru definitivare în învățământul preuniversitar- sesiunea 2021, pot ridica adeverințele începând cu data de 25.08.2021, de la secretariatul I.S.J....

Anunț – ședință 20.08.2021

În data de 20.08.2021 are loc ședința comisiei județene de mobilitate (nu participă candidații) pentru soluționarea cererilor de detașare în interesul învățământului. Rezultatele detașărilor în interesul învățământului se vor afișa pe site-ul inspectoratului școlar în cursul aceleiași zile. Cererile privind prelungirea contractului individual de...

Concursuri naționale organizate de Comitetul Olimpic și Sportiv Roman în parteneriat cu Ministerul Educației

Comitetul Olimpic și Sportiv Român-prin Academia Olimpică Română(A.O.R.)-desfășoară , împreună cu Ministerul Educației (M. E.), cea de-a XXI-a ediție a concursului național de literatură și jurnalism sportiv,,Un condei numit Fayr-Play’’și  cea de-a XXIX-a ediție a concursului național de literatură și jurnalism sportiv intitulat ,,Jocurile...

Procedură operațională privind numirea directorilor și directorilor adjuncți prin detașare în interesul învățământului în anul școlar 2021-2022

În cazul vacantării funcțiilor de director şi director adjunct din unitățile de învățământ, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului, prin decizia inspectorului școlar general, în baza avizului consiliului de administrație al inspectoratului școlar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.