,,Târgul de Oferte Educaţionale”- ediţia a XIX-a

Inspectoratul Școlar Județean Gorj şi Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj organizează ,,Târgul de Oferte Educaţionale”- ediţia a XIX-a, în perioada 09-11 mai 2019.
Activităţile evenimentului ,,Târgul de Oferte Educaţionale” se vor desfăşura astfel:

  • În perioada 09-10 mai 2019 în centrele TOE organizate la nivelul unităţilor de învăţământ liceal din afara municipiului Tg-Jiu (vezi anexa 1);
  • În data de 11.05.2019 în incinta Shopping City Târgu Jiu, în intervalul orar 1200 -1800.

În cadrul acestui eveniment, într-un spaţiu adecvat amenajării standului de prezentare şi vizitării acestuia de către elevii de clasa a VIII-a din judeţul Gorj, unităţile de învăţământ liceal îşi vor prezenta ofertele educaţionale pentru anul şcolar 2019-2020, într-un mod cât mai original şi atractiv pentru vizitatori. Gazdele standului vor fi cadre didactice şi elevi de liceu, care vor desfăşura o serie de activități demonstrative, specifice meseriilor/ specializărilor/ calificărilor profesionale din oferta educațională a unităţii de învăţământ pe care o reprezintă. Coordonatorul activităţilor desfăşurate în cadrul Centrelor TOE va fi profesorul consilier şcolar sau coordonatorul de programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare, în unităţile de învăţământ liceal în care nu este normat un astfel de post.
Precizăm că Shopping City Tg-Jiu va asigura doar spaţiul necesar amenajării standurilor de prezentare, resursele materiale şi informaţionale vor fi pregătite de către fiecare unitate de învăţământ liceal (pliante, broşuri, bannere, masă, activităţile extraşcolare, performanţele obţinute de elevi în diverse concursuri şi competiţii etc).
<p align=”justify”>Amenajarea standului în interiorul Shopping City Târgu Jiu se va face în intervalul orar 1000-1200 . Deschiderea evenimentului va avea loc la ora 1200, iar cei interesaţi vor putea vizita standurile cu ofertele educaţionale până la ora 1800

Arhive

Articole Recente

Anunț selecție corpul de metodiști – limbi moderne

Proba scrisă a concursului de constituire a Corpului de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, pentru Limbi Moderne, va fi organizată Marți, 10.10.2017, la C.N. T.Vladimirescu (AMFITEATRU), începând cu ora 9.00. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și pix de culoare albastra.

Cerc metodic directori gimnaziu- zona Motru-Rovinari

Semestrul I – Școala Gimnazială Teleşti - 29 noiembrie 2017, ora 9.00 TEMATICĂ: Metode de reducere a absenteismului Proceduri Verificare documente Semestrul I – Școala Gimnazială Bolboşi - 18 aprilie 2018, ora 9.00 TEMATICA: Bugetul,venitul şi cheltuielile Relaţia şcoală - comunitate - familie Verificare documente...

Gradul didactic II

CĂTRE TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚ In atenția directorilor și responsabililor cu perfectionarea Acte necesare completarii dosarului/ cererii pentru obținerea gradului II PRECIZARI PRECIZARI GRADUL II preinspectie Cerere_IC1_grad II _2020 cerere_de_inscriere_gradul_II__2019 Fisa inscriere grad II_2019

Gradul Didactic I

CĂTRE TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚ In atenția directorilor și responsabililor cu perfectionarea Acte necesare completarii dosarului/ cererii pentru obținerea gradului I PRECIZARI PRECIZARI GRADUL I preinspectie - Cerere_IC1_grad I _2021 cerere_de_inscriere_gradul_I__2020 Fisa inscriere grad I_2020

Amânari grade didactice

CĂTRE TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚ In atenția directorilor și responsabililor cu perfectionarea Acte necesare completarii (dosarului) cererii pentru amânarea gradului didactic PRECIZARI AMANARI GRADE DIDACTICE CERERE AMANARE GRADUL II CERERE AMANARE GRADUL I

Anunț – proba scrisă Informatica și TIC pentru selecția cadrelor didactice în Corpul de metodiști ai ISJ Gorj

Proba scrisă a concursului de constituire a Corpului de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, pentru Informatică și TIC, va fi organizată Luni, 09.10.2017, la Sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, sala de ședințe (et. 3), începând cu ora 12,00. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și pix de culoare...

Anunț pentru proba scrisă – Selecția cadrelor didactice în Corpul de metodiști al ISJ Gorj – istorie, discipline socio – umane și geografie

Proba scrisă desfășurată pentru selecția profesorilor de istorie, discipline socio – umane și geografie, care s-au înscris pentru a fi admiși în Corpul de metodiști al IȘJ Gorj, va fi organizată miecuri, 11.10.2017, în Amfiteatrul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Tg-Jiu, începând cu ora 9,00. Candidații se vor prezenta în sală până la ora...

Religie: Anunț pentru proba scrisă -Selecția cadrelor didactice în Corpul de metodiști al IȘJ Gorj (2017)

Proba scrisă a concursului de constituire a Corpului de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, pentru disciplina Religie, va fi organizată Miercuri, 11.10.2017, la Sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, sala de ședințe (et. 3), începând cu ora 12,00. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și pix de culoare...

Anunț pentru proba scrisă-Selecția cadrelor didactice în Corpul de metodiști al IȘJ Gorj (2017) – Educație timpurie

Proba scrisă desfășurată pentru selecția cadrelor didactice, care s-au înscris pentru a fi admise în Corpul de metodiști al IȘJ Gorj, va fi organizată luni, 9 octombrie 2017, la IȘJ Gorj, începând cu ora 14,00. Candidații se vor prezenta în sală până la ora 13,50 și vor avea asupra lor cartea de identitate.

Concurs metodiști aria curriculară Arte

Proba scrisă a concursului de constituire a Corpului de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, pentru aria curriculară Arte, va fi organizată Luni, 09.10.2017, la Sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, sala de ședințe (et. 3), începând cu ora 14,00. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și pix de culoare...

Discipline tehnice: Anunț pentru proba scrisă -Selecția cadrelor didactice în Corpul de metodiști al IȘJ Gorj(2017)

Proba scrisă pentru selecția profesorilor de discipline tehnice, care s-au înscris pentru a fi admiși în Corpul de metodiști al ISJ Gorj, va fi organizată vineri, 06.10.2017, la Colegiului Economic “Virgil Madgearu”, începând cu ora 10,00. Candidații se vor prezenta pâna la ora 9,40 și vor avea asupra lor cartea de identitate.

Acte necesare pentru completarea dosarului de înscriere la Examenul de DEFINITIVAT 2018

CATRE TOATE UNITATILEDE INVATAMANT DIN JUDET In atenția directorilor și responsabililor cu perfectionarea Acte necesare completarii dosarului pentru Examenul de DEFINITIVAT sesiunea 2018 documente necesare inscrierii(depunerii dosarului) ANEXA 1 DEF ANEXA 2 DEF ANEXA 3 DEF anexa 3_proces_verbal_inspectie ANEXA 4 anexa 4_ grila_evaluare_portofoliu...

Anunț pentru proba scrisă -Selecția cadrelor didactice în Corpul de metodiști al IȘJ Gorj(2017)-limba și literatura română -limba latină

Proba scrisă desfășurată pentru selecția profesorilor de limba și literatura română-limba latină, care s-au înscris pentru a fi admiși în Corpul de metodiști al IȘJ Gorj, va fi organizată marți, 10.10.2017, în Amfiteatrul „Pompiliu Marcea”, la Colegiul Național „Spiru Haret”Tg-Jiu, începând cu ora 9,00. Candidații se vor prezenta în sală până la...

Metodologii-cadru de reglementare a utilizării auxiliarelor didactice în învățământul preuniversitar și de omologare a mijloacelor de învățământ

Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, a aprobat prin ordin, Metodologia-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, respectiv Metodologia-cadru privind asigurarea omologării utilizării mijloacelor de învățământ în învățământul preuniversitar. Cele două ordine urmează să fie...