Centru admitere UVT
,,Târgul de Oferte Educaţionale”- ediţia a XIX-a

Arhive

Articole Recente

Constituirea Corpului de Metodiști la nivelul I.S.J. Gorj

Numărul de metodiști pe fiecare disciplină:    ARTE                                    14 locuri BIOLOGIE 12 locuri CHIMIE 13 locuri DISCIPLINE TEHNICE 42 locuri EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT        15 locuri FIZICĂ 14 locuri GEOGRAFIE 9 locuri INFORMATICĂ 13 locuri INVATAMANT PRESCOLAR 35 locuri ISTORIE...

Definitivat 2018

CATRE TOATE UNITATILEDE INVATAMANT DIN JUDET In atenția directorilor și responsabililor cu perfectionarea Vă comunicăm că în Monitorul Oficial nr. 719/05.09.2017, prin OMEN nr. 4815/31.08.2017, a fost aprobat Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2017-2018. Preciziiri privind...

Consfătuirile județene ale cadrelor didactice din învățământul preprimar

Consfătuirile județene ale cadrelor didactice din învățământul preprimar vor avea loc în Amfiteatrul de la Colegiul National „Spiru Haret” Tg Jiu, în data de 13 septembrie 2017, ora 14,00. Cadrele didactice care se află la serviciu în intervalul orar 13,00-18,00 vor rămâne în grădiniță. Responsabilii de cercuri pedagogice să prezinte planificarea...

Consfătuirile județene ale profesorilor de religie

Consfătuirile județene ale profesorilor de religie din județul Gorj vor avea loc în Amfiteatrul Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, în data de 14 septembrie 2017, ora 14,00. Programul activităților : Tematica întâlnirii de lucru este următoarea: asigurarea aplicării corecte a noilor programe de gimnaziu pentru religie și instruirea cu privire...

Precizari privind Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

În atenția responsabilului cu dezvoltarea profesională: Cadrele didactice care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile a formării continue să respecte Ordinul Nr. 5562/2011 privind Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile emis de MECTS credite_ordin5562...

Consfătuirile județene ale profesorilor de limba și literatura română 2017

Consfătuirile județene ale profesorilor de limba și literatura română din județul Gorj vor avea loc în Amfiteatrul„Pompiliu Marcea”, la Colegiul Național„Spiru Haret”, în data de 12 septembrie 2017, între orele 9,00 și 14,00. Programul activităților : 1.Diagnoza procesului educațional pentru limba și literatura română(nivel gimnazial și liceal)...