Euro 200

2020

2019- CALENDARUL pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiiţionării de calculatoare începând cu anul 2019
Noutăţi

27 noiembrie 2015: Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achiziţiilor din 2015. Datele sunt finale şi nu mai pot suferi modificări. 
29 mai 2014: În secţiunea Rapoarte 2014 a fost publicată lista finală a solicitanţilor eligibili.
31 mai 2013: În secţiunea Rapoarte 2013 a fost publicată lista finală a solicitanţilor eligibili.

17 septembrie 2012: Au fost publicate rapoartele privind monitorizarea achiziţiilor.
Datele sunt parţiale şi pot suferi modificări.

01 iunie 2012: În secţiunea Rapoarte 2012 a fost publicată lista beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2012, pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.

Numărul total de beneficiari a fost 20.610, iar venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care s-a acordat ajutorul financiar a fost de 140 RON. Beneficiarii programului “EURO 200” au fost selectaţi conform prevederilor art. 8 (6) din Legea nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 9 (3) litera c din Hotarârea Guvernului nr. 1294/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Selecţia persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004 s-a facut în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu încadrarea în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului aprobat anual cu această destinaţie.

28 mai 2012: În secţiunea Rapoarte 2012 pe site-ul M.E.C.T.S. au fost publicate listele solicitanţilor eligibili.
Datele sunt parţiale şi pot suferi modificări.