EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri si adulți

Inspectoratul Școlar Județean Gorj, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Țicleni, implementează proiectul EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri si adulți – POCU/665/6/23/136157, proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul căruia va fi vizată susținerea a două categorii de beneficiari, respectiv 516 cadre didactice și personal de sprijin și 600 de persoane ce vor putea beneficia de consiliere și orientare în carieră,  de programul de tip „A doua șansă”, și de sesiuni de training.

  • 516 cadre didactice și personal de sprijin ce vor beneficia de programe de formare, în vederea îmbunătățirii și profesionalizării competențelor de lucru, ce va avea ca rezultat promovarea unor servicii educaționale de calitate pentru reducerea abandonului școlar și pentru absorbția/reintegrarea școlară a tinerilor care au abandonat școala;
  • 600 de persoane ce vor putea beneficia de consiliere și orientare în carieră,  de programul de tip „A doua șansă”, ce va conține elemente privind schimbarea atitudinii sociale, a stereotipurilor, precum și diferitelor aspecte ale discriminării, în școală, la angajare, la locul de muncă și în comunitate, valorificând astfel prin aceasta măsură, principiul egalității de șanse și non-discriminării
  • 150 de persoane (selectate din rândul celor 600 înscrise în programul „A doua șansă”), ce vor participa la un training de dezvoltare a competențelor în utilizarea instrumentelor digitale;
  • 150 de persoane (selectate din rândul celor 600 înscrise în programul „A doua șansă”), ce vor participa la un training de educație financiară.
  • Totodată, sustenabilitatea instituțională, precum și a programelor educaționale va fi asigurată prin diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional, atât prin realizarea unui studiu de impact, cât și prin organizarea unui workshop special conceput în acest sens.În acest sens, în cadrul proiectului au fost prevăzute o serie de măsuri specifice având ca obiectiv dezvoltarea abilităților și competențelor transversale și profesionale cheie pentru elevii integrați în grupul țintă, precum:
  • Organizarea unei campanii de plementare, cu implicarea actorilor locali cu grad ridicat de relevanță, precum lucrătorii sociali, serviciile și organizațiile de tineret, direcții de asistență sociala, psihologii, asistentele medicale și alți terapeuți, servicii de protecție a copilului, specialiști, polițiști, sindicate, mediul de afaceri, mediatori, organizații interculturale, ONG-uri și alte organizații comunitare din mediul sportiv, cultural si a sectoarelor de cetățenie activa etc.
  • 516 cadre didactice și personal de sprijin ce vor beneficia de programe de formare, în vederea îmbunătățirii și profesionalizării competențelor de lucru, ce va avea ca rezultat promovarea unor servicii educaționale de calitate pentru reducerea abandonului școlar și pentru absorbția/reintegrarea școlară a tinerilor care au abandonat școala;.
  • 600 de persoane ce vor putea beneficia de consiliere și orientare în carieră,  de programul de tip „A doua șansă”, ce va conține elemente privind schimbarea atitudinii sociale, a stereotipurilor, precum și diferitelor aspecte ale discriminării, în școală, la angajare, la locul de muncă și în comunitate, valorificând astfel prin aceasta măsură, principiul egalității de șanse și non-discriminării;
  • 150 de persoane (selectate din rândul celor 600 înscrise în programul „A doua șansă”), ce vor participa la un training de dezvoltare a competențelor în utilizarea instrumentelor digitale;
  • 150 de persoane (selectate din rândul celor 600 înscrise în programul „A doua șansă”), ce vor participa la un training de educație financiară;

Subvenții de 170 de lei/lună pentru participanții în cadrul programului „A doua șansă”, care să care să acopere cheltuielile aferente implicării in program;

1 workshop pentru diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional.

Proiectul EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri si adulți – POCU/665/6/23/136157 se derulează pe o perioadă de 36 luni, în intervalul  24.12.2020 – 23.12.2023, beneficiind de o finanțare totală de 9.513.951,49 RON din care 8.223.946,4 RON sunt nerambursabili.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de Contact:
Inspectoratul Școlar Județean Gorj
Telefon/Fax: 0253 227177/0253 224750

Email: pocu136157@isjgorj.ro