POCU – 136157- EDUCAT

Inspectoratul Școlar Județean Gorj, în calitate de beneficiar, anunță scoaterea la concurs în cadrul proiectului „EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri și adulți ID 136157 a unui număr de159 posturi de experti, în cadrul subactivitaților proiectului ID 136157 pentru perioada Februarie 2022-Decembrie 2023.

           Obiectivul general al proiectului il reprezinta realizarea unor seturi de actiuni ce participa la obiectivele specifice ale programului „Masuri de educatie de tip a doua sansa”, O.S.6.4. – Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatie si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala si O.S.6.6. – Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive. Actiunile constau in activitati de imbunatatirea a competentelor pentru un numar de 516 persoane apartinand personalului didactic din invatamantul preuniversitar si a personalului de sprijin si didactic auxiliar, derulat  secvential pe o perioada de 30 de luni , derularea unei campanii de promovare a programului de tip „A doua sansa” pe o perioada de 35 de luni, derularea pe o perioada de 34 de luni a unui program de consiliere si orientare profesionala un numar de 600 de persoane implicate in programul de tip „A doua sansa”, precum si activitati extracurriculare de imbunatatire a competentelor pentru un numar de 150 de tineri si adulti precum si derularea pe o perioada de 34 de luni a unui program de tip „A doua sansa” (ADS) pentru un numar de 600 de tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie, precum si acordarea de sprijin in scopul sustinerii participarii acestora in cadrul programului.
Proiectul, prin setul de masuri previzionate, isi propune accelerarea procesului de incluziune a persoanelor vizate de activitatile specifice, precum si cresterea calitatii vietii prin educatie, grupul tinta fiind incurajat sa acumuleze un pachet compus din competente si abilitati de lucru necesare implicarii active in societate, eliminand astfel dezavantajele si disparitatile existente in ceea ce priveste accesarea unui loc de munca, diferenta intre veniturile populatiei comparativ la nivel de regiuni, cu preponderenta a persoanelor din medii defavorizate, totodata responsabilizand stakeholderii proiectului cu transferarea cunostintelor acumulate pe perioada participarii la activitati catre generatia urmatoare de tineri si adulti.

01 Anunt selectie experti ISJGJ
09 Cerere inscriere la concurs ISJG
10 Declaratie disponibilitate ISJG

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI

Perioada Activitatea
17 Ianuarie – 02 Februarie 2022, ora 14:00 (15 zile) Depunerea dosarelor
03 Februarie 2022 Verificarea eligibilității administrative a dosarelor
04 Februarie 2022 Evaluarea dosarelor de candidatură. In situația în care la concurs s-a înscris o singura persoana comisia de concurs o poate declara admisa fără parcurgerea etapei interviului, în baza evaluării dosarului.
09 Februarie 2022 Participarea la interviu
10 Februarie 2022 Comunicarea rezultatelor
11 Februarie 2022 Depunerea contestațiilor
14 Februarie 2022 Publicarea rezultatelor finale

 

POCU – 136157- EDUCAT

Anunț de participare la procedură de achiziție publică proiect POCU/665/6/23/136157

Inspectoratul Școlar Județean Gorj are onoarea să vă invite să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de ”Servicii training dezvoltare competențe instrumente digitale în cadrul proiectului POCU/665/6/23/136157”

POCU – 136157- EDUCAT

Anunț de participare la procedură de achiziție publică proiect POCU/665/6/23/136157

Inspectoratul Școlar Județean Gorj are onoarea să vă invite să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de ”Servicii training educatie financiara în cadrul proiectului POCU/665/6/23/136157”

POCU – 136157- EDUCAT

Anunț de participare la procedură de achiziție publică proiect POCU/665/6/23/136157

Inspectoratul Școlar Județean Gorj are onoarea să vă invite să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de ”Servicii de organizare cursuri formare continuă în cadrul proiectului POCU/665/6/23/136157”

 

Anunț atribuire contract ”Servicii de consiliere și orientare profesională”

Concurs experți cadre didactice

 1. Anunt selecție experți cadre didactice
 2. Cerere inscriere la concurs ISJG
 3. Declaratie disponibilitate ISJG
 4. Erată anunț selecție
 5. Rezultat proba eliminatorie
 6. Rezultat proba dosar
 7. Rezultat interviu

Concurs expeti

 1. Rezultate finale
 2. Program formare continua ADS
 3. Punctaj evaluare dosare concurs selecție
 4. Rezultat-proba-eliminatorie-ISJG.pdf
 5. Anunt selectie experti ISJG semnat (afisat 01.02.2021)
 6. Tabel centralizator posturi vacante ISJG
 7. Cerere inscriere la concurs ISJG
 8. Declaratie disponibilitate ISJG

 

 

Concurs ocupare funcții vacante de conducere

Vă informăm că prin Nota nr. 32880/2021, Ministerul Educației a aprobat în sesiunea 2021 organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor categorii de funcții vacante de conducere: director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat,...

Procedură operațională privind numirea directorilor și directorilor adjuncți prin detașare în interesul învățământului în anul școlar 2021-2022

În cazul vacantării funcțiilor de director şi director adjunct din unitățile de învățământ, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului, prin decizia inspectorului școlar general, în baza avizului consiliului de administrație al inspectoratului școlar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.

Selecție pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere din învățământul preuniversitar, rămase vacante/rezervate, prin detașare în interesul învățământului, pentru anul școlar 2020-2021

Ocuparea funcțiilor vacante de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Gorj, se va realiza conform prevederilor Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea...

Modificare program ISJ

A N U N Ț ! În contextul epidemiologic actual, urmare Hotărârii Consiliului de Administrație, începând din data de 12.03.2020, se suspendă activitățile de relații cu publicul din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, iar biroul secretariat-registratură va fi...

Olimpiada de Tehnologie a Informației

Etapa județeană a Olimpiadei de Tehnologie a Informației (OTI), se va desfășura sâmbătă, 14 mai 2022, după cum urmează: clasele a 9-a și a 12-a, secțiunea TIC, la Colegiul Național „Spiru Haret” Tg-Jiu, iar proba se va desfășura  în intervalul orar 09:00-13:00 clasele...

În atenția candidaților la Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate, sesiunea 2022, care doresc repartiție în 2 județe

Candidații care doresc repartiție în județul Gorj și se înscriu la examenul de titularizare în alt județ se vor înscrie și în Gorj pentru a susține inspecția la clasă. Același lucru este valabil și pentru candidații din județul Gorj  care doresc repartiție și în alt...

EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri si adulți

ORDIN Nr. 3.062 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea Programului „A doua sansa“ – invatamant primar si a Metodologiei privindorganizarea Programului „A doua sansa“ – invatamant secundar

Inspectoratul Școlar Județean Gorj, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Țicleni, implementează proiectul EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri si adulți – POCU/665/6/23/136157, proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul căruia va fi vizată susținerea a două categorii de beneficiari, respectiv 516 cadre didactice și personal de sprijin și 600 de persoane ce vor putea beneficia de consiliere și orientare în carieră,  de programul de tip „A doua șansă”, și de sesiuni de training.

 • 516 cadre didactice și personal de sprijin ce vor beneficia de programe de formare, în vederea îmbunătățirii și profesionalizării competențelor de lucru, ce va avea ca rezultat promovarea unor servicii educaționale de calitate pentru reducerea abandonului școlar și pentru absorbția/reintegrarea școlară a tinerilor care au abandonat școala;
 • 600 de persoane ce vor putea beneficia de consiliere și orientare în carieră,  de programul de tip „A doua șansă”, ce va conține elemente privind schimbarea atitudinii sociale, a stereotipurilor, precum și diferitelor aspecte ale discriminării, în școală, la angajare, la locul de muncă și în comunitate, valorificând astfel prin aceasta măsură, principiul egalității de șanse și non-discriminării
 • 150 de persoane (selectate din rândul celor 600 înscrise în programul „A doua șansă”), ce vor participa la un training de dezvoltare a competențelor în utilizarea instrumentelor digitale;
 • 150 de persoane (selectate din rândul celor 600 înscrise în programul „A doua șansă”), ce vor participa la un training de educație financiară.
 • Totodată, sustenabilitatea instituțională, precum și a programelor educaționale va fi asigurată prin diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional, atât prin realizarea unui studiu de impact, cât și prin organizarea unui workshop special conceput în acest sens.În acest sens, în cadrul proiectului au fost prevăzute o serie de măsuri specifice având ca obiectiv dezvoltarea abilităților și competențelor transversale și profesionale cheie pentru elevii integrați în grupul țintă, precum:
 • Organizarea unei campanii de plementare, cu implicarea actorilor locali cu grad ridicat de relevanță, precum lucrătorii sociali, serviciile și organizațiile de tineret, direcții de asistență sociala, psihologii, asistentele medicale și alți terapeuți, servicii de protecție a copilului, specialiști, polițiști, sindicate, mediul de afaceri, mediatori, organizații interculturale, ONG-uri și alte organizații comunitare din mediul sportiv, cultural si a sectoarelor de cetățenie activa etc.
 • 516 cadre didactice și personal de sprijin ce vor beneficia de programe de formare, în vederea îmbunătățirii și profesionalizării competențelor de lucru, ce va avea ca rezultat promovarea unor servicii educaționale de calitate pentru reducerea abandonului școlar și pentru absorbția/reintegrarea școlară a tinerilor care au abandonat școala;.
 • 600 de persoane ce vor putea beneficia de consiliere și orientare în carieră,  de programul de tip „A doua șansă”, ce va conține elemente privind schimbarea atitudinii sociale, a stereotipurilor, precum și diferitelor aspecte ale discriminării, în școală, la angajare, la locul de muncă și în comunitate, valorificând astfel prin aceasta măsură, principiul egalității de șanse și non-discriminării;
 • 150 de persoane (selectate din rândul celor 600 înscrise în programul „A doua șansă”), ce vor participa la un training de dezvoltare a competențelor în utilizarea instrumentelor digitale;
 • 150 de persoane (selectate din rândul celor 600 înscrise în programul „A doua șansă”), ce vor participa la un training de educație financiară;

Subvenții de 170 de lei/lună pentru participanții în cadrul programului „A doua șansă”, care să care să acopere cheltuielile aferente implicării in program;

1 workshop pentru diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional.

Proiectul EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri si adulți – POCU/665/6/23/136157 se derulează pe o perioadă de 36 luni, în intervalul  24.12.2020 – 23.12.2023, beneficiind de o finanțare totală de 9.513.951,49 RON din care 8.223.946,4 RON sunt nerambursabili.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de Contact:
Inspectoratul Școlar Județean Gorj
Telefon/Fax: 0253 227177/0253 224750

Email: pocu136157@isjgorj.ro