Relații cu publicul

Relaţii cu publicul

ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU AL ISJ GORJ:

a. În sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, programul de lucru este: de Luni până Joi între orele 08:00-16:30, iar Vineri între orele 08:00-14:00.
b. Programul cu publicul al inspectorilor şcolari şi de specialitate este de regulă în zilele de Luni, între orele 12:00 – 14:00 (în funcţie de orarul la clasă al inspectorilor şcolari).

c. Toţi inspectorii şcolari îşi vor programa activităţi la sediul ISJGJ în fiecare zi de Luni, între orele 10:00 – 16:30 pentru a  putea participa la audienţe, excepţie de la regulă având-o inspectorii cărora li s-au aprobat efectuarea de ore în acest interval orar.

d. Întâlnirile de lucru cu personalul din ISJGJ vor avea loc de regulă în zilele de Luni de la ora 12:00.

e. Programul de audienţe acordat de personalul  ISJ GJ este:

  • Marți și joi , între orele 12:00 – 14:00, la sediul ISJGJ – Constantinescu Elena Dana, inspector şcolar general
  • Luni, între orele 14:00 – 16:30, la sediul ISJGJ – Staicu Marian, inspector şcolar general  adjunct
  • Miercuri, între orele 10:00 – 14:00, la sediul ISJGJ – Stroie Marius Daniel, inspector şcolar general  adjunct

f. Accesul publicului extern în sediul Inspectoratului Şcolar se face numai în zilele de lucru cu publicul şi în ziua de audienţe în intervalul orar precizat la punctele anterioare.

g. Pe componenta imagine ISJGJ şi relaţii cu presa, toate informaţiile vor fi comunicate de către responsabilul cu acest aspect, respectiv de către  inspector şcolar Negrea Nicolae,  Datele de contact în acest caz sunt: 0721264734

h. Ziua metodică a directorilor este mirecuri.

j. Program cu publicul al personalului din cadrul Departamentului Administrativ este Luni, între orele 08:00 – 10:00.

Conducerea I.S.J. Gorj

Inspector Școlar General:
prof. Elena Dana CONSTANTINESCU
Inspectori Școlari Generali Adjuncți:
prof. Marian STAICU
prof. Marius Daniel STROIE
Contact
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GORJ
Str. Victoriei, nr.132-134
Targu Jiu, jud. Gorj
Secretariat:
Tel: 0253 227177 (telekom)
Fax: 0253 224750
Email: contact@isjgorj.ro; isjgorj@yahoo.com
Contabilitate:
Tel/Fax: 0253 210650
Investitii:
Tel: 0253 227177 int. 111 sau Tel/Fax 0253 227104
Informatizare:
Tel: 0253 210721
Resurse umane:
Tel: 0253 210284
Retea scolara:
Tel: 0253 241222