Sâmbătă, 27.01.2018, se va desfăşura la LPS etapa judeţeană a Olimpiadei de Lingvistică 2018.
– Subiectele vor fi unice pentru fiecare secţiune ( secţiunea de antrenament:clasele V-VI, secţiunea de exercitiu:clasele VII-VIII şi secţiunea de performanţă:clasele IX-XII).
-Pentru toate secţiunile vor fi doar subiecte de lingvistică (nu mai există itemi care vizează cunoştinţe de limba română si de matematică).
-La etapa natională se vor califica: un singur elev din clasele a V-a si a VI-a, un singur elev de la clasele a VII-a si a VIII-a şi 2 elevi din clasele IX-XII.
-Elevii vor intra în săli până la ora 9,30 şi vor avea asupra lor carnetul de elev/cartea de identitate.
-Este interzis accesul în sală cu telefoane, manuale, dicţionare, notiţe şi alte materiale care ar putea fi folosite în rezolvarea subiectelor.
-Profesorii asistenţi se vor prezenta la ora 9,00, în cancelaria LPS Tg-Jiu.
-Profesorii evaluatori se vor prezenta la ora 14,00, în cancelaria LPS Tg-Jiu.
-Pentru a facilita accesul elevilor în sălile de concurs, vă rog să consultaţi macheta ataşată.Dacă veţi constata erori( scrierea greşită a numelui sau a clasei, etc.) veţi anunţa la adresa electronică sportiv100@yahoo.com

Repartizarea candidatilor in sali OL 2018

print